Alle berichten van Marscha

GELOOF IN KUNST – vrijdagmiddag 16 maart in Lamswaarde

Het Sint Franciscuscentrum van het bisdom van Breda organiseert in deze weken van februari en maart een cursus met als titel Geloof in Kunst. Deze cursus wordt gehouden in het Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven. Er nemen aan de cursus een achttiental mensen deel.

Onze kerken zijn schatkamers vol grote en kleine kunstschatten, vervaardigd in hout, steen, glas, koper, zilver, goud, – ook in kunstzinnig gemaakt borduurwerk, enz. Al deze voorwerpen spreken een symbooltaal en verwijzen vaak naar Bijbelverhalen, naar verhalen van heiligen, naar geloof in de sacramenten.

Door de cursus Geloof in Kunst proberen we met de deelnemers te kijken en te zoeken naar wat deze kunstwerken betekenen, – waarnaar ze verwijzen, – hoe ze ons tot geloof kunnen inspireren.

Zo spraken we in de afgelopen drie cursusavonden over de betekenis van de Pelikaan, over de voorstelling van het Lam Gods, over Sint Antonius met het kind Jezus, zittend op het boek, – over de H. Laurentius met het rooster, – over de H. Willibrord, patroon van Nederland, die op zijn hand een kerk draagt.

De vierde bijeenkomst houden we in Lamswaarde, dat een mooie kerk heeft, waar veel is te zien, waar veel is uit te leggen.

De bijeenkomst daar is op vrijdagmiddag 16 maart 2018. Binnenkomst is vanaf 13.30 uur, het programma begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Nadien is er gelegenheid om elkaar nog met een drankje te ontmoeten.

Buiten de cursisten die aan de hele cursus deelnemen, zijn geïnteresseerden uit Lamswaarde en omgeving van harte welkom. Graag even tevoren opgave bij: Lia van Kessel, jvkessel@zeelandnet.nl

Vincent Schoenmakers en Frank van Gerven begeleiden de cursus

 

Benefietavond voor handbike Elmer


Zondag vroeg Lonny mij een stukje te schrijven over de overweldigende kerstbingo in De Luifel. Ik zei gisteren tegen Lonny: das prima, maar eerst even alles laten bezinken. Morgen dus…. Gisteren was het morgen, maar ik kan het nog steeds niet bevatten en onder woorden brengen. Dat zal vandaag niet anders zijn dus ik doe het maar in etappes. Het is allemaal nogal teen en tander om te verwerken zeg maar.

Het zal 14 weken geleden gewist zijn dat Ingrid mij vertelde dat ze met Claudia en Evelien graag een bingo wilden organiseren in De Luifel. Ze wilden daar graag een goed doel aan koppelen, of ik gezien mijn ziekte geen ideeën had? Omdat ik redelijk nauw betrokken ben bij het MS Fonds, opperde ik dat als goed doel. Maar dat sprak de dames niet echt aan. Ze wilden liever iets voor mij persoonlijk doen. Toevallig had ik toen van mijn revalidatie-fysiotherapeut het advies gekregen een handbike te nemen. Eentje waarmee ik armen en benen in beweging kon houden. Maar ja, die zijn erg duur en daar kom verder geen enen van in. Toen Ingrid met deze vraag kwam, was het goede doel dus snel bepaald.

Vanaf toen hebben de dames werkelijk alles gegeven om de kerstbingo tot het succes te maken dat het geworden is. Gesprekken over de vergunning, flyeren, bellen, nadenken over de inrichting, drank regelen, muziek, tafels etc etc…. Wat een werk! Hulde aan de dames dat ze dit allemaal tot in de puntjes geregeld hebben! Wat een perfecte organisatie!

14 weken en heel veel voorbereidend werk later was het dan eindelijk 10 december! Vanaf 18 uur hebben we iedereen verwelkomd met een lekker bubbeltje. De zaal zat afgeladen vol en om 19.30 uur rolden de eerste ballen. En dankzij de vele sponsors hadden we iedere ronde echt geweldige prijzen! De ene prijs was nog mooier dan de andere met als klapstuk de complete set zonnepanelen inclusief montage die gewonnen werd door Daphne. De hele avond werd door Denny vakkundig aan elkaar gepraat,  zoals alleen hij dat kan. Sidekick Thea speelde het spel perfect mee en ging met een aantal prachtige prijzen huiswaarts. De hele avond was een aaneenschakeling van hoogtepunten, van een lach en een traan. Klapstuk was voor mij uiteraard de mededeling dat het uiteindelijke doel ruimschoots bereikt was. Die fiets gaat er komen er daar ben ik echt heel heel blij mee!

Iedereen die op welke manier dan ook zijn steentje heeft bijgedragen aan mijn fiets en deze geweldige avond: bedankt, bedankt, bedankt! Mijn gevoel op de avond zelf en nu nog is niet te beschrijven ik kan alles nauwelijks nog bevatten. Ik, en met mij velen, zullen deze avond nooit meer vergeten!

Claudia, Ingrid en Evelien: jullie kan ik nooit genoeg bedanken. Ik heb een poging gedaan door jullie te ridderen in de orde van Het Gouden Hart. Ik zal nooit vergeten wat jullie voor mij gedaan hebben! 

Bedankt!
Elmer

 

Bridgeclub Lamswaarde vierde het 40 jarig bestaan.

Zaterdag 20 augustus jl. vierde bridgeclub Lamswaarde haar 8ste lustrum en wel in hotel van Leuven te Kloosterzande, momenteel ook het clublokaal.

Veertig jaar geleden, 18 augustus 1976, werd de bridgeclub opgericht. Na een 10tal weken een cursus gevolgd te hebben, waren er 16 kandidaat leden aanwezig in de Luifel op die bewuste avond en werd besloten de club op te richten. Vanaf september werd er wekelijks gebridged in de Luifel. In 1980 verhuisde men naar de “Vier jaargetijden” bij Jan en Marianne Gerrits. Na de overdracht van de zaak aan Berry, was de beschikbaarheid van de zaal niet altijd gegarandeerd en in 1993 was de verhuizing naar “De reizende man” een feit. In 2006 werd besloten de straat over te steken naar “Hotel van Leuven.”

Momenteel 80 leden
Het ledenaantal groeide aanvankelijk gestaag, maar de club kende moeilijke momenten, wat zijn weerslag ook vond in het aantal leden. Op die momenten stonden er mensen op die de club weer op de rails wist te zetten. Momenteel zijn er 80 leden. Een constante factor, maar biedt naar de toekomst toch wel enige zorg. Ter illustratie: Bij het 25 jarig jubileum waren er 73 leden en was het jongste lid 40 jaar; hij is nu nog steeds het jongste lid. Aanmeldingen van (jeugdige) leden zijn zeer welkom zijn.

Bridgen: uitleg in een notendop
Om het bridge spel in enkele zinnen neer te zetten is niet mogelijk. Je speelt met een vaste partner en een ander paar is in een half uur, van 4 spelletjes, je tegenstander. Daarna wissel je van tegenstander. Op een avond ontmoet je 7 verschillende paren. In totaal worden er 28 spelletjes gespeeld, die door alle paren worden gespeeld. De resultaten worden op “kastjes”, (soort computertjes) ingetoetst en naar de hoofdcomputer doorgegeven. De computer vergelijkt de resultaten en berekent op deze manier de uitslag.

Bridgen kent ook een derde helft
Voor veel mensen is het spel een sociaal gebeuren: een avondje uit, andere mensen ontmoeten. Daarnaast wordt er ook, per avond, aan een zo goed mogelijk resultaat gewerkt, want in acht weken wordt er een competitie afgewerkt met aan het eind een winnaar en de degradatie naar een lagere groep of promotie naar een hogere groep. Zoals bij vele sporten kent bridge ook “Een derde helft.”

Bridgedrives
De clubavonden worden door ruim 80% van de leden bezocht. 40% van onze leden is ook nog actief lid van ander club, meestal Hulst. Enkele leden nemen deel aan competities, meestal enkele dagdelen, die georganiseerd worden door het district Zeeland. Daarnaast worden er door clubs bridgedrives georganiseerd. Een (halve) dag bridgen in een zaal of met de fiets van locatie naar locatie en daar dan een rondje bridgen.

Landelijke onderscheiding de KEI George de Vijlder
Bij de viering van het 40 jarige bestaan kreeg George de Vijlder de KEI uitgereikt. De Kei is door de Nederlandse Bridge Bond in het leven geroepen als blijk van erkenning en waardering voor die mensen die zich achter de schermen voor hun vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. Een landelijke onderscheiding. In het verleden ontvingen twee andere leden een landelijke onderscheiding: “Het Stuur.” In 2001, Ireen van der Wielen en in 2003 Camiel de Schrijver.

Open dag RDT een echt feestje!

Tafeltennisvereniging Rond de Tafel bestaat 30 jaar. Reden voor een feestje. Op zaterdag 11 juni werd een open dag georganiseerd. Met een tafeltennisclinic, tafeltennisspeeltuin, superrrr demonstratie in samenwerking met MJ Tafeltennis, hapje, drankje en loterij.

Tafeltennisballenactie
De dinerbon van Petrus & Paulus Hoeve t.w.v. € 50 werd gewonnen door Aukje de Bakker. Proficiat!

Wat een ontzettend mooie open dag! Dank aan alle sponsoren, leden en iedereen die aanwezig was.

 

 

 

WIN een dinerbon van Petrus & Paulus hoeve met de tafeltennisballenactie!

HIEP HIEP HOERA. Tafeltennisvereniging Rond de Tafel bestaat 30 jaar!

Deze week zijn er uiteraard 30 tafeltennisballetjes verstopt. In én net buiten Lamswaarde. Met daarop een cijfer. Vind jij zo’n tafeltennisballetje? Kom dan a.s. zaterdag  11 juni met dat balletje naar de open dag in De Luifel.

Start open dag: 13 uur. Na de demonstratie van 15 uur vindt de uitslag van deze actie plaats. Op de foto’s vind je alle tips.

ZVA