Sinterklaasfeest 2016

12

Aan de inwoners van Lamswaarde en omstreken.

Zo langzamerhand begint ons hart alweer wat sneller te kloppen. De dagen worden al korter en dat betekent ook dat het feest van Sinterklaas niet zo lang meer op zich laat wachten.

Ook dit jaar komt De Sint naar Lamswaarde. Op zaterdag 3 december zullen we Sinterklaas weer verwelkomen in De Luifel.
We gaan er samen met de schooljeugd en leerkrachten van basisschool De Oostvogel weer een gezellige middag van maken.
De kinderen zetten weer hun beste beentje voor met voordrachtjes en liedjes, het een nog origineler dan het andere. Fanfare Vrijheid Eendracht zal ook weer van de partij zijn om het geheel muzikaal op te luisteren.

We hopen jullie allen weer te mogen begroeten en vertrouwen er op dat het ook dit jaar weer een geslaagd feest zal worden en dat onze kleintjes een onvergetelijke middag zullen beleven.

Graag bevelen we de collecte, die in de week van 26 november t/m 2 december wordt gehouden om de Sint een steuntje in de rug te geven, van harte bij u aan.
Bij voorbaat onze hartelijke dank daarvoor.

Het programma voor zaterdag 3 december ziet er als volgt uit:
13.55 uur       Samenkomst van de schoolkinderen aan basisschool De Oostvogel.
14.00 uur       Afhalen van de Sint en Pieten door de kinderen en fanfare Vrijheid Eendracht  bij de familie Hoefeijzers.
14.30 uur       Na een tocht door het dorp worden de Sint en zijn gevolg ontvangen in dorpscentrum de Luifel. Daarna volgt een programma van zang en dans door de kinderen en leerkrachten van De Oostvogel.

Ieder die in de gelegenheid is wordt gevraagd deze dag de vlag van Lamswaarde te laten wapperen, waardoor het een nog feestelijker intocht wordt.

Aan het eind van het programma is er voor de kinderen weer een zak met lekkers!
We hopen U allen te mogen begroeten op zaterdag 3 december.

Permanent Feestcomité
Lamswaarde