Dorpsraad

Welkom op de pagina van dorpsraad Lamswaarde!

IMG_9230
De dorpsraad bestaat uit v.l.n.r.: Cindy Tieleman (teruggetreden), Tonny van der Starre, Anneloes Mahu, Aukje de Bakker, Renata Vereecken,  Lonny de Schrijver-Verbrugge en Karien Verlinde (teruggetreden) en Sarah Debeir (niet op de foto)

Dorpsraad Lamswaarde behartigt te belangen van de inwoners van Lamswaarde, het is een schakel tussen de bewoners en de gemeente. De dorpsraad heeft geen beslissende, maar wel een adviserende rol richting de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders van Hulst. Deze adviserende rol kan op verschillende gebieden plaatsvinden, afhankelijk van wat er in het dorp speelt.

Daarnaast moedigt de dorpsraad activiteiten aan om het dorp leefbaar, schoon en gezellig te houden.

Als dorpsraad Lamswaarde nodigen we de bewoners uit om mee te denken over onderwerpen die betrekking hebben op het beleid en de leefbaarheid van het dorp. Wij kunnen inbreng van bewoners goed gebruiken. Ook als je wilt helpen met een project kun je dit bij ons aangeven. Momenteel zijn er een aantal werkgroepen actief, je kan je er altijd bij aansluiten: gráág zelfs!
Werkgroep Bloemendorp: aanmelden via dorpsraad@lamswaarde.nl of via Aukje de Bakker / Anneloes Mau
Werkgroep Lamswaarde Schoon: aanmelden via dorpsraad@lamswaarde.nl of via Tonny van der Starre / Lonny de Schrijver-Verbrugge
Werkgroep Wonen – Leefbaarheid:  aanmelden via dorpsraad@lamswaarde.nl of via Lonny de Schrijver-Verbrugge
Werkgroep Website: aanmelden via info@dorpsraad.nl of Lonny de Schrijver-Verbrugge
Werkgroep herbestrating Frederik Hendrikstraat: aanmelden via dorpsraad@lamswaarde.com of Tonny van der Starre / Lonny de Schrijver-Verbrugge

Onder andere met deze website, willen wij de bewoners van Lamswaarde op de hoogte houden van de activiteiten van de dorpsraad. Daarnaast kun je via de website zaken bij de dorpsraad aankaarten.

De dorpsraad houdt jaarlijks een openbare vergadering. Tijdens deze vergadering ben je van harte welkom om mee te praten en te denken over ons dorp.
Deze is in 2019 gepland op 29 oktober (met aanwezigheid van B&W) van 19:30-21:00 in café de Koning. Schrijf hem vast op in je agenda, want we zien je daar graag! Meer informatie in de algemene agenda op deze site.

Heb je nog tips of ideeën of wil je ons versterken, laat het ons weten!

dorpsraad@lamswaarde.com