Basisschool

De Oostvogel, een unieke basisschool waar dagelijks zo’n 60 kinderen van 4 tot 12 jaar samenkomen. In het gebouw is ook het onderkomen van peuterspeelzaal ’t Lammetje.
De school staat onder het bestuur van scholengroep Perspecto.

De Oostvogel is de ontmoetingsplaats van kinderen, leerkrachten en ouders, waar mét en ván elkaar geleerd wordt.
De leerkrachten weten zich verantwoordelijk voor het creëren van een sfeer waarin kinderen maximale kansen krijgen zich naar hun mogelijkheden te ontwikkelen.
Kenmerkend voor deze sfeer zijn: respect, zelfrespect, verantwoordelijkheid, zelfbewustzijn en ook kritisch en doelgericht zijn.
Bij dit alles baseren zij op de normen en waarden, die voortvloeien uit de katholieke grondslag van de school.

PaletO
In 2017 zijn ze van start gegaan met een nieuw onderwijsconcept “PaletO” genaamd.  Kenmerken van dit (zelfontwikkelde) schoolconcept zijn dat er veel ruimte is voor beweging, werken in “units’, ze werken volgens de principes van co-teaching;  2 leerkrachten aan de slag met een groep kinderen! Naast dat kinderen erg groepsdoorbrekend, coöperatief en samenwerkend dienen te leren, willen ze ook volop ruimte bieden aan de sociaal emotionele component. Dit doen ze m.b.v. “Palet”, onderdeel  van “PaletO”.

Kinderen hebben binnen dit concept ook ruimte om aan te geven wat ze zelf willen leren!  Tevens zal de ICT-component hier ook een steeds belangrijkere rol in gaan spelen. Kinderen maken ook gebruik van chrome-books vanaf groep 4 en Gynzy.

Meer informatie over Basisschool De Oostvogel in Lamswaarde vind je op de website van Basisschool De Oostvogel en de Facebookpagina van de school.