KBO

Wat is de KBO?

De Katholieke Bond voor Ouderen is de grootste seniorenorganisatie van Nederland en bestaat uit 12 provinciale afdelingen waaronder KBO Zeeland. Een onderdeel van KBO Zeeland is de Kring Groot Hulst. De KBO afdeling Lamswaarde behoort tot deze kring.

Wat doet de KBO?

De KBO heeft drie belangrijke pijlers waarop het beleid is gebaseerd.

a. Belangenbehartiging. In samenwerking met andere bonden komen zij op voor hun leden in alle geledingen van de maatschappij. Zij doen dit op provinciaal, nationaal en zelfs op Europees niveau.

b. Informatievoorziening. Over de meest uiteenlopende onderwerpen die voor de leden van belang kunnen zijn wordt informatie verstrekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het blad “ONS”, wat gratis wordt thuisbezorgd.

c. Activiteiten. Op lokaal niveau worden activiteiten georganiseerd welke in veel gevallen door de leden naar voren zijn gebracht

KBO afdeling Lamswaarde

Historie. Op 26 juni 1961 was er een evaluatie van de jaarlijkse reis van bejaarden uit Lamswaarde in het café van Alois van Driessche. Terloops werd toen door pastoor Knipscheer gesproken over de oprichting van een bejaardenbond.

Op 31 juli 1961 werd in het patronaat een vergadering belegd ter oprichting van de Bejaardenbond Lamswaarde.De allereerste bestuursleden waren: Stan Vereecken, Sjef van Dorselaar en Piet de Klerk. Maar men had behoefte aan meer bestuursleden en na een oproep gaven zich nog op:  Louise van Driessche en Clementine Pauwels-Hoop.

Omdat Alois van Driessche zich altijd had ingezet voor het organiseren van de bejaardenreizen werd hij gekozen tot secretaris van de voorzitter Stan Vereecken terwijl Sjef van Dorselaar de penningen beheerde. De officiële datum van oprichting van de Bejaardenbond Lamswaarde was 31 juli 1961.

Actueel. In de loop van de jaren is de Bejaardenbond Lamswaarde overgegaan in KBO, Afdeling Lamswaarde en heeft momenteel rond de 70 leden. Het bestuur bestaat nog steeds uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele leden.

Per 1 januari 2024 is de (landelijke) samenwerking met de PCOB gestopt en heeft KBO Zeeland, waartoe KBO Lamswaarde (Kring Hulst) behoort, zich bij KBO Brabant aangesloten. In 2024 wordt overigens de naam KBO BRABANT gewijzigd in SENIOREN NETWERK BRABANT (EN ZEELAND). Tijdens de jaarvergadering van 13 maart 2024 is door een ruime meerderheid van stemmen door de leden van KBO Lamswaarde gekozen voor de naam:

KBO, AFDELING LAMSWAARDE.

Uit gehouden enquêtes werden door de leden ondermeer de navolgende activiteiten naar voren gebracht.

 • Bingo, Kaarten (Jokeren) en Biljarten. Deze activiteiten vinden plaats op de maandagmiddag in Café De Koning.
 • Koersbal wordt in het winterseizoen gespeeld op woensdagmiddag in De Luifel.
 • In de zomermaanden worden op de woensdagmiddag om de 14 dagen diverse  fietstochten georganiseerd vanaf De Luifel. Elk jaar wordt ook een langere dagtocht  van ongeveer 50 kilometer gehouden.
 • Ook tijdens de zomermaanden wordt bij voldoende belangstelling, om de 14 dagen op de woensdagmiddag, op de banen bij het voetbalterrein van SDO Jeu de Boules gespeeld.
 • Naast de meerdaagse reizen van KBO Zeeland wordt samen met Terhole en Graauw een jaarlijkse dagreis gepland.
 • In december staat een Kerstviering op het programma met ’s morgens een dienst en na de lunch een activiteitenprogramma.
 • Naast dit reguliere programma zijn er regelmatig bijeenkomsten waarbij actuele zaken aan bod komen. Deze zaken worden vaak door de leden zelf aangegeven.

Alle activiteiten beginnen om 13.30 uur en staan op de evenementenkalender die elk jaar onder de leden wordt verspreid.

Het bestuur van de KBO, Afdeling Lamswaarde bestaat momenteel uit:

 • Voorzitter: George de Vijlder, Steenpit 9, Hulst
 • Secretaris: Harrie Manders, Pastoor Knipscheerstraat 13 (Tel: 0114-691337)
 • Penningmeester: Ed Staal, Lange Nieuwstraat 21a
 • Lid: Robbie van Bunder, Oude Polderstraat 18, Hulst
 • Lid: Georgette Hertogh, Dreef 44
 • Lid: Jan Snijder, Pastoor Knipscheerstraat 11 (ledenadministrateur)
 • Lid: Marij Schillemans, Dreef 36A

Bent u nog geen lid?? Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Als lid kunt u deelnemen aan onze activiteiten. Ook krijgt u dan het blad “ONS”  in huis, boordevol informatie, interessante aanbiedingen.  Tevens krijgt u korting op de ziektekostenverzekering van het CZ. Opgeven kan bij één van de bestuursleden.