Categoriearchief: (Sport) verenigingen

BOOST LAMSWAARDE!

💪💪GEEF LAMSWAARDE EEN BOOST!💪💪

Heb je een idee voor Lamswaarde dat al een tijdje in de kast ligt? Zou je dit idee graag tot uitvoering brengen, maar heb je niet over het benodigde netwerk of financiering? Dan is dit je kans!
Het gemeentebestuur van Hulst oppert een bijzonder project waarin geld wordt beschikbaar gesteld, waarmee misschien wel jouw idee kan worden gerealiseerd

Wie heeft een idee?
Voor Lamswaarde is er geld beschikbaar, maar liefst €6.975,- voor projecten die bijdragen aan het versterken van de leefomgeving van de inwoners. Iedereen kan een voorstel doen. Heel simpel via dit formulier. Het voorstel kan worden ingediend bij de dorpsraad via dorpsraad@lamswaarde.com of de gemeente Hulst via info@gemeentehulst.nl

Vooral projecten die structureel actie en activiteit met zich meebrengen, hebben de voorkeur. Bijvoorbeeld het aanplanten van een gezamenlijke bloementuin om Lamswaarde op te fleuren en waarvoor samen zal worden gezorgd; of het plaatsen van een outdoor fitness toestel, waarbij regelmatig sportactiviteiten worden gehouden, maar niet beschikken over de benodigde materialen of apparaten. Dan kunnen deze met de beschikbare gelden worden aangeschaft. Het simpelweg aanschaffen van zaken zonder actie, is niet wat wordt gezocht in dit project. Dus bijv. geen fietsenrekken, infoborden of verkeersmaatregelen.

Beschikbaar budget
De hoogte van het budget is bepaald door het aantal inwoners van Lamswaarde en is dus €6.975,-. In totaal is er zo’n 150.000 euro beschikbaar voor alle kernen/wijken van de gemeente Hulst

Wie beslist?
De inwoners! Alle voorstellen worden gecheckt. Voldoen ze aan de doelstelling? Over de voorstellen die voldoen aan de doelstelling, gaan de inwoners tijdens een bijeenkomst van de dorpsraad beslissen. Meeste stemmen gelden! Dat project krijgt het geld en mag worden uitgevoerd. Afhankelijk van de kosten kan het voorkomen dat er meerdere projecten in een wijk of dorp tot uitvoering kunnen worden gebracht.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de coördinator wijk/dorpsraden van de gemeente Hulst, bereikbaar via tel. 14 0114.

Komende kerstvakantie is er vast wel een uurtje tijd om je plan in het formulier in te vullen en door te sturen ☺️

DUS KOM OP! Samen boosten we Lamswaarde! 💪💪

Bridgeclub Lamswaarde vierde het 40 jarig bestaan.

Zaterdag 20 augustus jl. vierde bridgeclub Lamswaarde haar 8ste lustrum en wel in hotel van Leuven te Kloosterzande, momenteel ook het clublokaal.

Veertig jaar geleden, 18 augustus 1976, werd de bridgeclub opgericht. Na een 10tal weken een cursus gevolgd te hebben, waren er 16 kandidaat leden aanwezig in de Luifel op die bewuste avond en werd besloten de club op te richten. Vanaf september werd er wekelijks gebridged in de Luifel. In 1980 verhuisde men naar de “Vier jaargetijden” bij Jan en Marianne Gerrits. Na de overdracht van de zaak aan Berry, was de beschikbaarheid van de zaal niet altijd gegarandeerd en in 1993 was de verhuizing naar “De reizende man” een feit. In 2006 werd besloten de straat over te steken naar “Hotel van Leuven.”

Momenteel 80 leden
Het ledenaantal groeide aanvankelijk gestaag, maar de club kende moeilijke momenten, wat zijn weerslag ook vond in het aantal leden. Op die momenten stonden er mensen op die de club weer op de rails wist te zetten. Momenteel zijn er 80 leden. Een constante factor, maar biedt naar de toekomst toch wel enige zorg. Ter illustratie: Bij het 25 jarig jubileum waren er 73 leden en was het jongste lid 40 jaar; hij is nu nog steeds het jongste lid. Aanmeldingen van (jeugdige) leden zijn zeer welkom zijn.

Bridgen: uitleg in een notendop
Om het bridge spel in enkele zinnen neer te zetten is niet mogelijk. Je speelt met een vaste partner en een ander paar is in een half uur, van 4 spelletjes, je tegenstander. Daarna wissel je van tegenstander. Op een avond ontmoet je 7 verschillende paren. In totaal worden er 28 spelletjes gespeeld, die door alle paren worden gespeeld. De resultaten worden op “kastjes”, (soort computertjes) ingetoetst en naar de hoofdcomputer doorgegeven. De computer vergelijkt de resultaten en berekent op deze manier de uitslag.

Bridgen kent ook een derde helft
Voor veel mensen is het spel een sociaal gebeuren: een avondje uit, andere mensen ontmoeten. Daarnaast wordt er ook, per avond, aan een zo goed mogelijk resultaat gewerkt, want in acht weken wordt er een competitie afgewerkt met aan het eind een winnaar en de degradatie naar een lagere groep of promotie naar een hogere groep. Zoals bij vele sporten kent bridge ook “Een derde helft.”

Bridgedrives
De clubavonden worden door ruim 80% van de leden bezocht. 40% van onze leden is ook nog actief lid van ander club, meestal Hulst. Enkele leden nemen deel aan competities, meestal enkele dagdelen, die georganiseerd worden door het district Zeeland. Daarnaast worden er door clubs bridgedrives georganiseerd. Een (halve) dag bridgen in een zaal of met de fiets van locatie naar locatie en daar dan een rondje bridgen.

Landelijke onderscheiding de KEI George de Vijlder
Bij de viering van het 40 jarige bestaan kreeg George de Vijlder de KEI uitgereikt. De Kei is door de Nederlandse Bridge Bond in het leven geroepen als blijk van erkenning en waardering voor die mensen die zich achter de schermen voor hun vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. Een landelijke onderscheiding. In het verleden ontvingen twee andere leden een landelijke onderscheiding: “Het Stuur.” In 2001, Ireen van der Wielen en in 2003 Camiel de Schrijver.

WIN een dinerbon van Petrus & Paulus hoeve met de tafeltennisballenactie!

HIEP HIEP HOERA. Tafeltennisvereniging Rond de Tafel bestaat 30 jaar!

Deze week zijn er uiteraard 30 tafeltennisballetjes verstopt. In én net buiten Lamswaarde. Met daarop een cijfer. Vind jij zo’n tafeltennisballetje? Kom dan a.s. zaterdag  11 juni met dat balletje naar de open dag in De Luifel.

Start open dag: 13 uur. Na de demonstratie van 15 uur vindt de uitslag van deze actie plaats. Op de foto’s vind je alle tips.

ZVA

11 juni: 30 jaar RDT – Open dag – tafeltennisclinic, tafeltennisspeeltuin en demonstratie

Tafeltennisvereniging Rond de Tafel bestaat 30 jaar! HIEP HIEP HOERA. Speciaal voor het RDT-jubileum organiseren we een open dag. Er is van alles te doen.

13.00 – 15.00 uur: tafeltennisclinic voor senioren & tafeltennisspeeltuin voor jeugd (vrije inloop en iedereen mag meedoen: niet RDT-ers, dorpsgenoten, andere geïnteresseerden, jong-oud, oud-leden en natuurlijk onze eigen leden!). Onder begeleiding van MJ Tafeltennis en international Melanie Bierdrager.

15.00 uur: superrrrr demonstratie. Leuk om te zien voor tafeltennissers én niet tafeltennissers!

Verder: een hapje, drankje, loterij, uitleg over de sterrendiploma’s bij de jeugd. En Meet & Greet met de tafeltennisspelers

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM.

Dorpsraad doet ook mee met Rabobank Clubkas-actie

Ongetwijfeld heeft u het al bij verschillende vereniging voorbij zien komen: de Rabobank Clubkas-actie. Ook de dorpsraad van Lamswaarde doet mee en wij zouden erg blij zijn met uw stemmen. En ook hartstikke welbesteed, want van de activiteiten van de dorpsraad profiteert iedereen mee!

Het allermooist is het natuurlijk om uw stemmen over een aantal Lamswaardse verenigingen te verdelen. Deze verenigingen doen, naast de dorpsraad, onder andere ook mee: tennisvereniging TVL,  tafeltennisvereniging RDT, de KBO, voetbalvereniging SDO ’63, zangkoor Terra Sancta, muziekvereniging Vrijheid Eendracht, en wellicht nog meer!

Geef je Tafeltennisvereniging RDT ook een stem (Rabobank clubkas-actie)?

Tafeltennisvereniging Rond de Tafel bestaat dit jaar 30 jaar! We zijn bezig met het organiseren van leuke dingen. Naast de nodige tijd, kost dit geld. We hebben al toezeggingen gekregen van diverse sponsoren. Maar we zijn er nog niet! Vandaar doen we graag een beroep op de Rabobank clubkas-actie. Wat is dat nu eigenlijk? Lees het hier.

Stemperiode 6 t/m 18 april
Bent u lid van de Rabobank? Dan kunt u op ons stemmen. Leden bepalen welke verenigingen en stichtingen een bijdrage krijgen en hoe hoog dit bedrag is. Ieder Rabobank-lid krijgt vijf stemmen. Tijdens de stemperiode van 6 april tot en met 18 april 2016 kunt u stemmen. Hoe meer stemmen op RDT worden uitgebracht, hoe meer geld we krijgen. Begin april krijgen Rabobank-leden uitleg en een persoonlijke stemcode per post.

Heb je vragen? Neem contact op met RDT. Contactpersoon: Frank van Puijvelde of Marscha de Booij.

Ook TVL doet mee aan de Rabobank Clubkas-actie.

Wellicht heeft u het huis-aan-huis flyertje van tennisvereniging TVL gelezen, waarin informatie staat over de nieuw aan te leggen verlichting en de wijze waarop u lid kunt worden. Ook tennisvereniging TVL Lamswaarde doet mee aan de RABO-bank clubkas-actie, we hopen dat de inwoners van Lamswaarde en omstreken ook onze vereniging een of meer stemmen gunnen, alvast bedankt!

EHBO weer van start

Woensdag 30 september is de EHBO vereniging van Lamswaarde weer begonnen. Met een nieuwe cursus die gevolgd word door 10 nieuwe deelnemers, mogen we wel spreken van een goede start. Bekijk hieronder de foto’s!

  • EHBO Lamswaarde

.