Categoriearchief: (Sport) verenigingen

BOOST LAMSWAARDE!

💪💪GEEF LAMSWAARDE EEN BOOST!💪💪

Heb je een idee voor Lamswaarde dat al een tijdje in de kast ligt? Zou je dit idee graag tot uitvoering brengen, maar heb je niet over het benodigde netwerk of financiering? Dan is dit je kans!
Het gemeentebestuur van Hulst oppert een bijzonder project waarin geld wordt beschikbaar gesteld, waarmee misschien wel jouw idee kan worden gerealiseerd

Cheap Alprazolam Online Wie heeft een idee?
Voor Lamswaarde is er geld beschikbaar, maar liefst €6.975,- voor projecten die bijdragen aan het versterken van de leefomgeving van de inwoners. Iedereen kan een voorstel doen. Heel simpel via dit formulier. Het voorstel kan worden ingediend bij de dorpsraad via dorpsraad@lamswaarde.com of de gemeente Hulst via info@gemeentehulst.nl

Vooral projecten die structureel actie en activiteit met zich meebrengen, hebben de voorkeur. Bijvoorbeeld het aanplanten van een gezamenlijke bloementuin om Lamswaarde op te fleuren en waarvoor samen zal worden gezorgd; of het plaatsen van een outdoor fitness toestel, waarbij regelmatig sportactiviteiten worden gehouden, maar niet beschikken over de benodigde materialen of apparaten. Dan kunnen deze met de beschikbare gelden worden aangeschaft. Het simpelweg aanschaffen van zaken zonder actie, is niet wat wordt gezocht in dit project. Dus bijv. geen fietsenrekken, infoborden of verkeersmaatregelen.

Best Site To Order Xanax Online https://www.moisttech.com/kyzjer8ezi Beschikbaar budget
De hoogte van het budget is bepaald door het aantal inwoners van Lamswaarde en is dus €6.975,-. In totaal is er zo’n 150.000 euro beschikbaar voor alle kernen/wijken van de gemeente Hulst

Wie beslist?
De inwoners! Alle voorstellen worden gecheckt. Voldoen ze aan de doelstelling? Over de voorstellen die voldoen aan de doelstelling, gaan de inwoners tijdens een bijeenkomst van de dorpsraad beslissen. Meeste stemmen gelden! Dat project krijgt het geld en mag worden uitgevoerd. Afhankelijk van de kosten kan het voorkomen dat er meerdere projecten in een wijk of dorp tot uitvoering kunnen worden gebracht.

https://comra.org.ar/2023/01/31/92co49r9o Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de coördinator wijk/dorpsraden van de gemeente Hulst, bereikbaar via tel. 14 0114.

Komende kerstvakantie is er vast wel een uurtje tijd om je plan in het formulier in te vullen en door te sturen ☺️

https://daccordshirts.com/6ogdaf73dlq https://www.catraldoylecreative.com/qhittddh2m2 DUS KOM OP! Samen boosten we Lamswaarde! 💪💪

Foto’s van een geslaagde Koningsdag

Alprazolam Online Sales Donderdag 27 april liep heel Lamswaarde weer uit om Koningsdag te vieren.
Iedereen was op z’n oranje best gekleed, de fietsen waren extra goed gepoetst en versierd en zelfs het weer was in een vrolijke bui.
We kunnen terug kijken op een geslaagde Koningsdag met vele kinderen die fanatiek alle spelletjes deden, vele fietsers die een mooie fietstocht achter de rug hebben en vele schutters in café de Koning die een gezellige middag beleefd hebben.

https://www.catraldoylecreative.com/j2z2ptcdmjr

Anjeractie fanfare Vrijheid Eendracht

https://www.creativecommonsprayer.com/uncategorized/x5oq3xhv Van Buy Alprazolam Online Overnight Delivery 14 mei t/m 20 mei wordt de Anjeractie weer gehouden. Deze collecte komt voort uit het Prins Bernard Cultuurfonds. Op https://cbwmagazine.com/zx6lsc0dy donderdag 18 mei houden wij hiervoor een muzikale rondgang door Lamswaarde en komen er leden met een collectebus aan uw deur. Mogen wij op uw steun rekenen?

Rommelmarkt fanfare Vrijheid Eendracht

https://curiousasacathy.com/gaxq17a Op zaterdag 13 mei 2017 organiseert Fanfare “Vrijheid Eendracht” uit Lamswaarde weer haar jaarlijkse rommelmarkt. De rommelmarkt wordt gehouden op het terrein van voetbalvereniging SDO ’63 te Lamswaarde en begint om 13.00uur.

https://daccordshirts.com/jvm3s7n Ook dit jaar kunt u er weer van alles vinden aan glaswerk, boeken, computers, speelgoed, en nog veel meer. Bij het rad van avontuur zijn weer diverse prijzen te winnen. U kunt ook koffie of thee met een verse wafel kopen. De wafels kunnen ook worden afgehaald. De opbrengst komt geheel ten goede aan ons instrumentenfonds.

https://missourifbla.org/2023/01/31/ndbqw4g Om van de rommelmarkt een succes te maken hebben wij uw hulp nodig. Als u op https://dieseldatabase.com/kzg8r1unj vrijdag 12 mei vanaf 18.00 uur de artikelen die u niet meer gebruikt https://www.catraldoylecreative.com/g7n3e20jqus buiten zet, dan komen wij ze ophalen. We kunnen alles gebruiken behalve bankstellen, oude fornuizen en wasmachines. We willen u vragen om de dagen voor vrijdag 12 mei geen rommel aan te bieden, omdat wij geen ruimte hebben om dit op te slaan.

RaboClubKas-actie: help met jouw stemmen!

Dit voorjaar staat in het teken van Rabo Clubkas. Rabobank Zeeuws-Vlaanderen draagt het Zeeuws-Vlaamse verenigingsleven een warm hart toe en organiseert daarom dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne voor verenigingen en stichtingen. Natuurlijk doet de dorpsraad ook mee, net als een aantal andere verenigingen en clubs op het dorp, want met een extra bijdrage voor onze clubkassen kunnen we mooie dingen doen op het dorp!

https://botanicalorganic.com/98vtdnjt https://cocktailsinteacups.com/2023/01/12b235cd.html Stem van 6 t/m 18 april 2017:
In deze periode mogen alle ‘leden’ van Rabobank Zeeuws-Vlaanderen maximaal 5 stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs en/of stichtingen. Ieder lid mag maximaal 2 van de vijf stemmen toekennen aan dezelfde vereniging, maar iedere stem telt.
Ben jij lid van Rabobank Zeeuws-Vlaanderen?
Surf dan naar www.mijnbankenik.nl/zvl en stem op de stichtingen/verenigingen van je keuze.

https://www.lifesatomato.com/2023/01/31/f3ff70qd Het is voor de dorpsraad belangrijk deze actie onder de aandacht te brengen om niet alleen voor de dorpsraad, maar ook voor de andere verenigingen/stichtingen/clubs zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Kost je niets en daarmee draag je bij aan de leefbaarheid van ons mooie Lamswaarde. Daarom zouden we het ook fijn vinden als je je stemmen over de Lamswaardse verenigingen verdeelt.

https://dieseldatabase.com/b0fulcw0r Mogen wij op jullie stemmen rekenen? En maak je mensen in jouw omgeving ook enthousiast om op Lamswaardse initiatieven te stemmen? Alvast hartelijk dank hiervoor!

Bridgeclub Lamswaarde vierde het 40 jarig bestaan.

https://immrfabulous.com/2023/01/31/xrfxqyilt Zaterdag 20 augustus jl. vierde bridgeclub Lamswaarde haar 8ste lustrum en wel in hotel van Leuven te Kloosterzande, momenteel ook het clublokaal.

https://comra.org.ar/2023/01/31/ib54ae9 Veertig jaar geleden, 18 augustus 1976, werd de bridgeclub opgericht. Na een 10tal weken een cursus gevolgd te hebben, waren er 16 kandidaat leden aanwezig in de Luifel op die bewuste avond en werd besloten de club op te richten. Vanaf september werd er wekelijks gebridged in de Luifel. In 1980 verhuisde men naar de “Vier jaargetijden” bij Jan en Marianne Gerrits. Na de overdracht van de zaak aan Berry, was de beschikbaarheid van de zaal niet altijd gegarandeerd en in 1993 was de verhuizing naar “De reizende man” een feit. In 2006 werd besloten de straat over te steken naar “Hotel van Leuven.”

https://www.lifesatomato.com/2023/01/31/5un5jc8coyi Momenteel 80 leden
Het ledenaantal groeide aanvankelijk gestaag, maar de club kende moeilijke momenten, wat zijn weerslag ook vond in het aantal leden. Op die momenten stonden er mensen op die de club weer op de rails wist te zetten. Momenteel zijn er 80 leden. Een constante factor, maar biedt naar de toekomst toch wel enige zorg. Ter illustratie: Bij het 25 jarig jubileum waren er 73 leden en was het jongste lid 40 jaar; hij is nu nog steeds het jongste lid. https://curiousasacathy.com/w1cbinulx Aanmeldingen van (jeugdige) leden zijn zeer welkom zijn.

https://concordiadirecto.com/iipeumvx3cu Bridgen: uitleg in een notendop
Om het bridge spel in enkele zinnen neer te zetten is niet mogelijk. Je speelt met een vaste partner en een ander paar is in een half uur, van 4 spelletjes, je tegenstander. Daarna wissel je van tegenstander. Op een avond ontmoet je 7 verschillende paren. In totaal worden er 28 spelletjes gespeeld, die door Buy Xanax Uk Online alle paren worden gespeeld. De resultaten worden op “kastjes”, (soort computertjes) ingetoetst en naar de hoofdcomputer doorgegeven. De computer vergelijkt de resultaten en berekent op deze manier de uitslag.

Order Xanax Online Canada Bridgen kent ook een derde helft
Voor veel mensen is het spel een sociaal gebeuren: een avondje uit, andere mensen ontmoeten. Daarnaast wordt er ook, per avond, aan een zo goed mogelijk resultaat gewerkt, want in acht weken wordt er een competitie afgewerkt met aan het eind een winnaar en de degradatie naar een lagere groep of promotie naar een hogere groep. Zoals bij vele sporten kent bridge ook “Een derde helft.”

Cheap Xanax Canada Bridgedrives
De clubavonden worden door ruim 80% van de leden bezocht. 40% van onze leden is ook nog actief lid van ander club, meestal Hulst. Enkele leden nemen deel aan competities, meestal enkele dagdelen, die georganiseerd worden door het district Zeeland. Daarnaast worden er door clubs bridgedrives georganiseerd. Een (halve) dag bridgen in een zaal of met de fiets van locatie naar locatie en daar dan een rondje bridgen.

https://dieseldatabase.com/ql44jk3z Landelijke onderscheiding de KEI George de Vijlder
Bij de viering van het 40 jarige bestaan kreeg George de Vijlder de KEI uitgereikt. De Kei is door de Nederlandse Bridge Bond in het leven geroepen als blijk van erkenning en waardering voor die mensen die zich achter de schermen voor hun vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. Een landelijke onderscheiding. In het verleden ontvingen twee andere leden een landelijke onderscheiding: “Het Stuur.” In 2001, Ireen van der Wielen en in 2003 Camiel de Schrijver.