Biljartvereniging

Er zijn diverse groepjes die wekelijks in Café de Koning komen biljarten. De KBO komt bijvoorbeeld met een groepje ook wekelijks op dinsdagmiddag.