Parochie

Meer informatie over de Parochie vind je via deze website of op de Facebookpagina.

Geschiedenis

Aan het groot aantal katholieken in het verleden, dankt Lamswaarde niet haar bijnaam ‘Het Heilige Land’. Die verwijst waarschijnlijk naar een veel oudere situatie. Toen nagenoeg alle gronden in de polders rondom het latere dorp in handen waren van kerkelijke instellingen, met name de kloosters Baudelo en Ter Doest.

Vanouds behoorden de inwoners kerkelijk tot de parochie Hulst. In Lamswaarde stond een kapel die, zoals de meeste kerkgebouwen in onze streek, de godsdienststrijd van de 16e eeuw niet overleefde. Pas in 1686 werd er weer een kapel gebouwd, maar nu als ‘schuurkerk’. In die dagen was de gereformeerde godsdienst de overheersende en het rooms-katholieke geloof mocht niet openlijk worden beleden. De kapel werd daarom bediend door paters die op het Belgische De Klinge (buiten het machtsgebied van de gereformeerden) hun thuis hadden. Zij bedienden als ‘missionarissen’ de katholieken in onze streek. Deze situatie bleef bestaan tot na 1800.

Op het moment dat de Franse troepen heel Zeeuws-Vlaanderen hadden bezet, werd Lamswaarde bestuurlijk en kerkelijk toegevoegd aan Hontenisse. De schuurkerk kreeg de benaming ‘oratorium’ en de bedienaar der sacramenten werd ‘directeur’. In 1809 volgde de verheffing van de kapel tot parochiekerk op last van keizer Napoleon. De eerste pastoor van de parochie, toegewijd aan de H. Cornelius, werd Petrus de Schampeleire. Onder zijn bewind kreeg de schuurkerk een torentje en werd er een kerkhof aangelegd. Maar de situatie was allesbehalve rooskleurig. Rond 1845 doet het kerkbestuur al pogingen om voldoende geld bij elkaar te krijgen, terwijl ‘menigeen niet in staat is om te knielen en er altijd nog zeer velen in open lucht moeten blijven’, schrijft het kerkbestuur.

In 1845 kon de pastoor wel de nieuw gebouwde pastorie betrekken, maar hij moest tot 28 mei 1873 wachten voordat inspanningen van de pastoors en parochianen een voorlopig hoogtepunt bereikten met de plechtige inwijding van een nieuwe parochiekerk. Het plannen maken en fondsenwerven had toen 30 jaar geduurd.