Nieuwbouwplannen Waike van Babs

Update – maart 2024

Goed nieuws voor Lamswaarde! Er zijn 0 zienswijzen ingediend. Dat is uniek bij een bouwplan!
Dat betekent dat er zonder zienswijzen veder gewerkt kan worden.

Op 29 januari 2024 is er een presentatie geweest over de nieuwbouwplannen. Zie het artikel in de PZC.