Geschiedenis

Lamswaarde, incl. Kruispolder, telt  op 1 januari 2015 818 inwoners, waarvan 428 mannen en 390 vrouwen (d.d. 1 januari 2014: 783 inwoners – stijging met 35). Sinds de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2003 maakt Lamswaarde deel uit van de gemeente Hulst. Voor die tijd was Lamswaarde altijd een deel van de gemeente Hontenisse.

Het eerste Lamswaarde ontstond al in 1242 als uithof van de Vlaamse Cisterciënzer Abdij van Baudelo. Deze uithof, met een kapel, werd gedurende de 80-jarige oorlog, eind 16e eeuw, verwoest. Na 1615, toen de Oostvogelpolder herdijkt, ontwikkelde zich bij deze locatie het huidige Lamswaarde. De Boudeloodijk herinnert nog aan de Middeleeuwse tijd. Aan  deze tijd heeft het -grotendeels katholieke- Lamswaarde ook haar bijnaam Het Heilig Land te danken.Afbeelding (147)kerkschuur

In 1668 werd in ons dorp een schuurkerk gebouwd, ongeveer op de plek waar nu de pastorie staat. In 1845 waren er klachten over het feit dat het kerkje veel te klein was, daar ‘menigeen niet in staat is om te knielen en er altijd nog zeer velen in de openen lucht moeten blijven’. In 1854 kwam er een nieuwe pastorie, maar pas in 1871 was er genoeg geld ingezameld en begon de bouw van de huidige Heilige Corneliuskerk, die in 1873 door de Deken van Hulst werd ingewijd.

In 1840 had Lamswaarde 81 huizen met 405 inwoners.
Tegenwoordig heeft Lamswaarde (incl. de Kruispolder) dik 250 huizen met ongeveer 818 inwoners.

(Bron: o.a.: Lamswaarde door de jaren heen – C. Buijsrogge)

  • Het zangkoor met organist Gerardus de Schrijver en dirigent meester de Waal