Permanent Feestcomité

Feestcomité
Het Permanent Feestcomité Lamswaarde (beter bekend onder de naam PC) is heropgericht op 30 maart 1970 en draait vanaf die datum onder de huidige naam zijn welbekende programma’s. De naam doet al vermoeden dat het altijd om feesten gaat en niets is minder waar. Wij als leden van dit comité zijn in een bevoorrechte positie, want waar wij zijn is het altijd feest. Zo kom je ons altijd tegen op Koningsdag en met de Sinterklaasviering op Lamswaarde.

Koningsdag
Zo organiseren wij jaarlijks met Koningsdag spelletjes voor de schooljeugd. Als het weer het toelaat gebeurt dit op het voetbalveld, anders in de Luifel. Ook onze fietsenrally ’s middags is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij wij gemiddeld zo’n 100 fietsers van start laten gaan en daarbij steevast zorgen voor mooi weer! ’s Avonds is er dan de prijsuitreiking, waarna we nog gezellig wat napraten. ’s Middags is er ook een oranjeschieting in Café de Koning.

Sinterklaasfeest
Ook organiseren we elk jaar het Sinterklaasfeest voor de kinderen van Lamswaarde. Dan is het in de Luifel altijd gezellig druk, waarbij de schoolkinderen hun beste beentje voorzetten om hun ingestudeerde act aan de Sint en aan vaders, moeders, opa’s, oma’s enz. te tonen.

Leden van het comité:
Margot van Puijvelde; Voorzitter
Frank van Puijvelde; Penningmeester
Wendy Colpaart; Secretaris
Jaimi van Leemput; Lid
Martijn van Driessche; Lid
Peter Hendriks; Lid
Marjolein Praet; Lid
Hans Praet; Lid
Annette van der Peijl; Lid

Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris:
Wendy Colpaart; wendycolpaart@hotmail.com of via 0114-635279

Lees hier onder onze Privacy Policy m.b.t. foto’s/films bij onze evenementen.
Meer informatie hier over is ook te verkrijgen bij de secretaris.