EHBO

De E.H.B.O. vereniging Lamswaarde is een kleine vereniging met een 25 enthousiaste leden. Tijden de lessen gaat het vooral om het oefenen van de Eerste Hulp bij ongevallen totdat de deskundige hulp arriveert of totdat je zelf met het ”slachtoffer” naar de dokter kunt gaan.

Vaste instructeur
De avonden worden verzorgd door onze vaste instructeur Annelies de Waal. Tijdens de lessen maken wij gebruik van een tweetal gediplomeerde LOTUS vrijwilligers, die ervoor zorgen dat de lessen zo realistisch mogelijk gegeven worden.

Naast het serieuze oefenen tijden de lessen staat binnen de EHBO Lamswaarde ook een stukje gezelligheid centraal. De lessen worden gegeven op maandag/dinsdag/woensdagavond in dorpscentrum De Luifel.

E.H.B.O. is niet moeilijk, gemakkelijk te leren en vooral handig in de praktijk!

Diverse cursussen
U kunt bij de EHBO Lamswaarde o.a. terecht voor:

  • Basiscursus EHBO
  • Instructie reanimatie en het gebruik van de AED
  • Herhalingslessen voor de jeugd met het EHBO-Diploma A
  • Assistentie tijdens (dorps)activiteiten en inzet bij calamiteiten

Basiscursus EHBO
In de cursus gaat het vooral om het verlenen van de Eerste Hulp Bij Ongelukken.
De basiscursus bestaat uit 15 lesavonden en het examen. De opleidingskosten zijn afhankelijk van het aantal cursisten.

Instructie Reanimatie en AED
In oktober 2008 heeft de EHBO Lamswaarde een AED kunnen aanschaffen, geheel bekostigd door de gemeente Hulst. De AED is te vinden bij de ingang van De Luifel.
Maar… Het is natuurlijk belangrijk dat er voldoende mensen zij die er mee om kunnen gaan. De opgeleide EHBO-ers zijn niet altijd thuis en het is verspilde tijd, wanneer je eerst iemand moet gaan halen.

Want… Bij iedere reanimatie geldt: iedere seconde telt.

De EHBO streeft er daarom naar, dat zoveel mogelijk mensen in Lamswaarde bekwaam zijn om te reanimeren en daarbij de AED kunnen gebruiken. Want tenslotte is de AED alleen een hulpmiddel dat kan helpen bij de reanimatie, m.a.w. je moet dus ook kunnen reanimeren!

De EHBO Lamswaarde organiseert regelmatig een instructie-avond, waarvoor iedereen vanaf 15 jaar zich kan aanmelden. Zodra er voldoende belangstelling is, wordt de instructie-avond georganiseerd.

Het is ook mogelijk om met een eigen groep/vereniging aan te melden, voor deze instructie-avond. De kosten bedragen €25,- p.p. inclusief certificaat en een herhalingsles.

Herhalingslessen voor de jeugd
Elke twee jaar wordt er tijdens de les van groep 7 en 8 op basisschool De Oostvogel de EHBO-cursus voor het jeugddiploma A gegeven.

De EHBO Lamswaarde biedt deze kinderen daarna de gelegenheid om hun EHBO-kennis te oefenen en op peil te houden. Tijdens het EHBO-seizoen worden ervoor de jeugd 4 oefenlessen georganiseerd. De kosten hiervoor bedragen €12,50.

Assistentie bij (dorps)activiteiten en calamiteiten
Regelmatig krijgt de EHBO Lamswaarde het verzoek om assistentie de verlenen tijden (dorps)activiteiten. Zo zijn we jaarlijks present tijdens de carnavals-avonden in De Luifel, het wijkentoernooi van SDO’63, kermis op de wai van Babs en verlenen we hulp tijden de Reynaert-fietstocht wanneer er een stopplaats in Lamswaarde is. Daarnaast is een aantal van onze leden beschikbaar om hulp te bieden bij een calamiteit in de gemeente Hulst.

Bent u intussen nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie? Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij het secretariaat:

Greetje van Driessche, Pastoor Willemsstraat 3, 4586 AJ Lamswaarde
Tel: 0114 – 690 683 / edwinvand@zeelandnet.nl