Basisschool de Oostvogel

De Oostvogel, een kleine en gezellige dorpsschool, waar dagelijks tussen de 40-50 kinderen van 4 tot 12 jaar samenkomen.

In het gebouw is ook het onderkomen van peuterspeelzaal ’t Lammetje. De school valt onder het bestuur van scholengroep Perspecto.

De Oostvogel heeft de RK-identiteit en vanuit deze grondslag maken de kinderen ook kennis met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

De Oostvogel is een fijne plek om samen te werken, te leren en te ontwikkelen voor iedereen. Het motto van de Oostvogel is ‘Iedereen is anders en dat biedt kansen’. Het unieke kind met al zijn talenten, mogelijkheden en interesses is het uitgangspunt voor ons onderwijs.

Vanaf  2017 wordt er gewerkt met een vernieuwend, zelfontwikkeld onderwijsconcept ‘PaletO’. Dit betekent concreet dat er dagelijks:

  • extra (beredeneerde) beweegmomenten zijn ingepland. 1 uur intensief werken in de klas en vervolgens 15 min. bewegen, zodat kinderen weer ‘fris en fruitig’ aan de volgende les/activiteit kunnen beginnen.
  • momenten van samenwerking zijn, waarbij kinderen in een ‘rijke’ en inspirerende leer- en werkomgeving kunnen ‘leren’.
  • eigentijds en procesgericht wordt gewerkt met hoofd, hart en handen.
  • op een aantal vaste momenten de begeleiding plaatsvindt middels co-teaching (2 leerkrachten in de onderbouw- (gr. 1-4) en in de bovenbouwunit (gr. 5-8)
  • lesstof wordt verwerkt op verschillende manieren, waaronder ook het gebruik van Chromebook en Gynzy.
  • gewerkt wordt aan een positieve groepsvorming, waarbij de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd. Hiervoor gebruiken we het KiVa-programma.

Zo werken we allemaal samen en bouwen we met zijn allen aan een fijne school! Een school waar iedereen wordt gewaardeerd en gerespecteerd.

Meer informatie over Basisschool De Oostvogel in Lamswaarde vind je op de website van Basisschool De Oostvogel en de Facebookpagina van de school.