Jeu de boules baan

Bij het sportveld ligt ook een jeu de boules baan. Deze is vrij te gebruiken.