Bridgeclub Lamswaarde vierde het 40 jarig bestaan.

Zaterdag 20 augustus jl. vierde bridgeclub Lamswaarde haar 8ste lustrum en wel in hotel van Leuven te Kloosterzande, momenteel ook het clublokaal.

Veertig jaar geleden, 18 augustus 1976, werd de bridgeclub opgericht. Na een 10tal weken een cursus gevolgd te hebben, waren er 16 kandidaat leden aanwezig in de Luifel op die bewuste avond en werd besloten de club op te richten. Vanaf september werd er wekelijks gebridged in de Luifel. In 1980 verhuisde men naar de “Vier jaargetijden” bij Jan en Marianne Gerrits. Na de overdracht van de zaak aan Berry, was de beschikbaarheid van de zaal niet altijd gegarandeerd en in 1993 was de verhuizing naar “De reizende man” een feit. In 2006 werd besloten de straat over te steken naar “Hotel van Leuven.”

Momenteel 80 leden
Het ledenaantal groeide aanvankelijk gestaag, maar de club kende moeilijke momenten, wat zijn weerslag ook vond in het aantal leden. Op die momenten stonden er mensen op die de club weer op de rails wist te zetten. Momenteel zijn er 80 leden. Een constante factor, maar biedt naar de toekomst toch wel enige zorg. Ter illustratie: Bij het 25 jarig jubileum waren er 73 leden en was het jongste lid 40 jaar; hij is nu nog steeds het jongste lid. Aanmeldingen van (jeugdige) leden zijn zeer welkom zijn.

Bridgen: uitleg in een notendop
Om het bridge spel in enkele zinnen neer te zetten is niet mogelijk. Je speelt met een vaste partner en een ander paar is in een half uur, van 4 spelletjes, je tegenstander. Daarna wissel je van tegenstander. Op een avond ontmoet je 7 verschillende paren. In totaal worden er 28 spelletjes gespeeld, die door alle paren worden gespeeld. De resultaten worden op “kastjes”, (soort computertjes) ingetoetst en naar de hoofdcomputer doorgegeven. De computer vergelijkt de resultaten en berekent op deze manier de uitslag.

Bridgen kent ook een derde helft
Voor veel mensen is het spel een sociaal gebeuren: een avondje uit, andere mensen ontmoeten. Daarnaast wordt er ook, per avond, aan een zo goed mogelijk resultaat gewerkt, want in acht weken wordt er een competitie afgewerkt met aan het eind een winnaar en de degradatie naar een lagere groep of promotie naar een hogere groep. Zoals bij vele sporten kent bridge ook “Een derde helft.”

Bridgedrives
De clubavonden worden door ruim 80% van de leden bezocht. 40% van onze leden is ook nog actief lid van ander club, meestal Hulst. Enkele leden nemen deel aan competities, meestal enkele dagdelen, die georganiseerd worden door het district Zeeland. Daarnaast worden er door clubs bridgedrives georganiseerd. Een (halve) dag bridgen in een zaal of met de fiets van locatie naar locatie en daar dan een rondje bridgen.

Landelijke onderscheiding de KEI George de Vijlder
Bij de viering van het 40 jarige bestaan kreeg George de Vijlder de KEI uitgereikt. De Kei is door de Nederlandse Bridge Bond in het leven geroepen als blijk van erkenning en waardering voor die mensen die zich achter de schermen voor hun vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. Een landelijke onderscheiding. In het verleden ontvingen twee andere leden een landelijke onderscheiding: “Het Stuur.” In 2001, Ireen van der Wielen en in 2003 Camiel de Schrijver.