Alle berichten van Lonny de Schrijver-Verbrugge

Zwerfafval bij het voetbalveld

De laatste tijd gebeurt het vaker dat er afval achtergelaten wordt als de verzamelcontainers vol zijn. Natuurlijk fleurt dat de omgeving niet op en we willen vragen om textiel- en plasticafval toch mee terug naar huis te nemen en het te brengen als er weer plek is in de containers.

https://freesurfmagazine.com/93hzc0c50dq Wist je trouwens dat het mogelijk is om voor €10,- per jaar een extra groene container aan te vragen bij de gemeente? Die kan je natuurlijk ook gebruiken om de zakken met plastic afval in te bewaren (zodat er geen ongedierte bij kan) en ze dan op de ophaaldagen op de stoep te leggen op de aangewezen plek.

Nieuwbouwplan op Lamswaarde

Op de plaats waar ‘Het Waaiken van Babs’ is gelegen (noordwestelijk gelegen in Lamswaarde tussen de Frederik Hendrikstraat en de Jac. de Waalstraat) wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen om een mooie woningbouwlocatie te realiseren.

De dorpsraad heeft al enige tijd gemerkt dat er vraag is naar diverse woonvormen binnen Lamswaarde, waarin het huidige woningaanbod niet voorziet. Met lede ogen wordt gezien dat senioren naar Hulst verhuizen omdat er voor hen in Lamswaarde geen levensloopbestendige woningen beschikbaar zijn als ze kleiner willen gaan wonen. Maar ook voor bijvoorbeeld starters is het aanbod uiterst beperkt.

Na het overlijden van mevrouw Stallaert-Oomen, op Lamswaarde bekend als Babs, hebben de erfgenamen aangegeven iets terug te willen doen voor Lamswaarde en hebben daarom de grond tegen betaalbare condities ter beschikking gesteld om te ontwikkelen als woningbouwlocatie.

https://celavoice.org/2023/06/05/1juhtsqhez De dorpsraad was aangenaam verrast toen de heer Jean Rouwet zich namens de erven Stallaert-Oomen bij hen meldde.

https://coenfeba.com/n239nh6x Inmiddels volgde overleg met de gemeente Hulst en werd duidelijk dat de uitwerking van dit project een prima kans heeft als duidelijk is dat er niet voor leegstand wordt gebouwd.

Buy Xanax In Mexico Daarom doet de dorpsraad een oproep aan geïnteresseerden zich te melden met hun woonwens.

Speciaal voor potentiele Belgische kandidaten wordt een campagne opgesteld in samenwerking met inwoners van Lamswaarde met de Belgische nationaliteit. Ze zullen daarbij als ambassadeurs optreden.

https://www.camaraalbacete.org/oj9pbwh4g De ontwikkeling van het ‘Waaiken van Babs’ zal dus op een niet al te gebruikelijke wijze worden ontwikkeld. Dit geeft echter een enorme kans voor geïnteresseerde bewoners: met hun woonwens kan er aan de slag gegaan worden om het woningaanbod op maat te maken. Daarom wordt er nu een periode uitgetrokken om te inventariseren wie er serieuze interesse heeft. Samen met de bij de dorpsraad aangemelde mensen wordt er vervolgens gekeken hoe het plan verder wordt uitgewerkt.

Kortom: heb je interesse, meld je vrijblijvend per mail via deze link aan: interesse in bouwen op Lamswaarde, zodat we in overleg kunnen kijken of we je gedroomde woonwens kunnen realiseren in ons mooie Lamswaarde!

BOOST LAMSWAARDE!

https://www.atriainnovation.com/spv66k41rgh 💪💪GEEF LAMSWAARDE EEN BOOST!💪💪

https://fcmedical.co.za/6t3f71e5a Heb je een idee voor Lamswaarde dat al een tijdje in de kast ligt? Zou je dit idee graag tot uitvoering brengen, maar heb je niet over het benodigde netwerk of financiering? Dan is dit je kans!
Het gemeentebestuur van Hulst oppert een bijzonder project waarin geld wordt beschikbaar gesteld, waarmee misschien wel jouw idee kan worden gerealiseerd

https://ideasinversion.com/3r1x16z02 Wie heeft een idee?
Voor Lamswaarde is er geld beschikbaar, maar liefst €6.975,- voor projecten die bijdragen aan het versterken van de leefomgeving van de inwoners. Iedereen kan een voorstel doen. Heel simpel via dit formulier. Het voorstel kan worden ingediend bij de dorpsraad via dorpsraad@lamswaarde.com of de gemeente Hulst via info@gemeentehulst.nl

https://www.houseoftravelwaco.com/2023/06/05/fwcl21rno1 Vooral projecten die structureel actie en activiteit met zich meebrengen, hebben de voorkeur. Bijvoorbeeld het aanplanten van een gezamenlijke bloementuin om Lamswaarde op te fleuren en waarvoor samen zal worden gezorgd; of het plaatsen van een outdoor fitness toestel, waarbij regelmatig sportactiviteiten worden gehouden, maar niet beschikken over de benodigde materialen of apparaten. Dan kunnen deze met de beschikbare gelden worden aangeschaft. Het simpelweg aanschaffen van zaken zonder actie, is niet wat wordt gezocht in dit project. Dus bijv. geen fietsenrekken, infoborden of verkeersmaatregelen.

Buy Cheap Roche Valium Beschikbaar budget
De hoogte van het budget is bepaald door het aantal inwoners van Lamswaarde en is dus €6.975,-. In totaal is er zo’n 150.000 euro beschikbaar voor alle kernen/wijken van de gemeente Hulst

https://freesurfmagazine.com/lhl0qmysw https://www.thehiddenthimble.com/7x3sjr34 Wie beslist?
De inwoners! Alle voorstellen worden gecheckt. Voldoen ze aan de doelstelling? Over de voorstellen die voldoen aan de doelstelling, gaan de inwoners tijdens een bijeenkomst van de dorpsraad beslissen. Meeste stemmen gelden! Dat project krijgt het geld en mag worden uitgevoerd. Afhankelijk van de kosten kan het voorkomen dat er meerdere projecten in een wijk of dorp tot uitvoering kunnen worden gebracht.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de coördinator wijk/dorpsraden van de gemeente Hulst, bereikbaar via tel. 14 0114.

https://ideasinversion.com/rvqirfa https://celavoice.org/2023/06/05/88c7rx33i Komende kerstvakantie is er vast wel een uurtje tijd om je plan in het formulier in te vullen en door te sturen ☺️

https://fcmedical.co.za/puiqryjbm0f DUS KOM OP! Samen boosten we Lamswaarde! 💪💪

Uitnodigingen voor aanmelden bij Nextdoor

https://ibqfabrics.com/3dkd2yimi8 Het blijkt dat er uitnodigingen voor Nextdoor op het dorp rond gestuurd zijn zonder dat dat afzender er van weet. Je kan dan met de code je aanmelden voor dit buurtplatform wat op Lamswaarde actief is. Navraag leert dat de brieven inderdaad via Nextdoor komen en dat de code gewoon te gebruiken is. Gebruik je de code liever niet, maar wil je je toch aanmelden op dit buurtforum? Dan kan dat via deze link: https://nextdoor.nl/invite/eqkzgsyazkcpndvgvncf

Buy Diazepam India Online Meer weten over Nextdoor of de WhatsAppBuurtPreventie-groep? Kijk dan op onze informatiepagina hierover: https://www.lamswaarde.com/wabp/

Enquête Frederik Hendrikstraat

De Free wordt volgend jaar opnieuw bestraat en de riolering aangepast/vervangen. Ben je een bewoner óf gebruiker van de Frederik Hendrikstraat? Dan vinden we het fijn als je voor ons deze enquête invult (klik op onderstaande link om er naar toe te gaan). Het is voor de dorpsraad fijn om te weten wat de huidige pluspunten en knelpunten zijn.

KLIK HIER OM NAAR DE ENQUÊTE TE GAAN

Bewoners van de Free krijgen/kregen een uitnodiging voor een aparte bijeenkomst die binnenkort gehouden wordt. We hopen dan ook een werkgroep op te richten.

Alvast heel erg bedankt voor de tijd en moeite van het invullen

Verslag dorpsraadvergadering 15 mei 2018

 1.  
Opening 
  De voorzitter, Lonny de Schrijver, opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

In de eerste plaats bedankt Lonny namens de dorpsraad Frank van Driessche voor zijn jarenlange rol als dorpswethouder. We zullen hem daarin zeker missen maar hopen dat we nog altijd een beroep op hem kunnen doen. 

Bovendien is de dorpsraad op zoek naar versterking. Heb je interesse om aan te sluiten, geef het aan ons door of stuur een mailtje naar dorpsraad@lamswaarde.com. Wij zijn geen praters, maar doeners! Versterking voor onze werkgroepen is altijd welkom. 

 1.  
V Diazepam Buy Now ooruitblik 
  Update woningen in de Dreef
Robby van Bunder geeft een update over deze energiezuinige woningen. De tekeningen zijn concreet, een detail van de polistyreenblokken beschikbaar en een maquette is gemaakt. Robby heeft dit allemaal meegenomen naar de openbare vergadering.  

Vanuit de Flora- en Fauna wet is er wat vertraging in het proces in verband met de aanwezigheid van een mogelijke broedplaats. Daarom kan er sowieso pas na augustus worden gesloopt. 

https://cellerdelaspic.com/2023/06/05/ysqywk6 Verder liggen de tekeningen voor de omgevingsvergunning sinds 3 april voor acht weken ter inzage bij de Gemeente. Vervolgens zullen de tekeningen nogmaals acht weken ter inzage gaan voor eventueel bezwaar. 

https://www.bohotravel.org/2023/06/05/46j31sgds Woongoed verkoopt de grond echter als de woningen gesloopt zijn en de grond bouwrijp is. 

Get Cheap Xanax Online  Dorpshart
De plannen voor de aanleg van het dorpshart liggen stil. Deze zullen worden opgepakt afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot de plannen met Jac. De Waalstraat 19 (voormalige Roversnest). 

https://www.atriainnovation.com/8hxw5w3v69s  Speeltuin
Er zijn veel ontwerpen en ideeën binnen gekomen bij de dorpsraad, zowel van kinderen als buurtbewoners. De dorpsraad gaat nu verder in overleg met de Gemeente om de plannen en uitvoering concreet te maken. 

 1.  
Wat is er gerealiseerd? 
 
 • De  nieuwe bomen (populieren) op de Boudeloodijk zijn geplant. 
 • De werkgroep Bloemendorp heeft op 11 mei het hele dorp weer opgefleurd. 
 1.  
https://www.fithealthy365.com/xrlblda Herbestrating Frederik Hendrikstraat 
 
 • In 2019 wordt de Frederik Hendrikstraat her-bestraat. Hoewel de Gemeente heeft aangegeven dat er geen verdere ontwikkelingen of plannen zullen worden uitgevoerd, dan alleen herbestraten en de riolering vervangen, vindt de dorpsraad het toch belangrijk dat we zélf het initiatief nemen en onze ideeën, verbeteringen of zorgen kenbaar maken bij de Gemeente. Als startpunt wordt er tijdens de vergadering een enquête ingevuld. De dorpsraad maakt in overleg met de op te richten werkgroep een afspraak met de projectleiders vanuit de Gemeente om de ideeën, verbeteringen en zorgen te bespreken.  Heb je interesse om deel te nemen in deze werkgroep, stuur dan een email naar dorpsraad@lamswaarde.com.  
 1.  
Buy Carisoprodol Uk EHBO 

Buy Alprazolam 2Mg Online India Greetje van Driessche en Lucien de Maat geven een uitleg en demonstratie over reanimatie/AED en Hartveilig Wonen en hoe belangrijk dit is. Het is van essentieel belang in de kleinere kernen zoals Lamswaarde waar de aanrijtijd voor hulpdiensten langer dan 10 minuten is dat er voldoende inwoners zijn die kunnen reanimeren. Greetje en Lucien doen een oproep aan alle inwoners van Lamswaarde om een reanimatiecertificaat te halen. Zie voor meer informatie https://www.lamswaarde.com/rijk-verenigingsleven/ehbo/  

Buy Xanax 1Mg Online Uk  Rondvraag 

 
 • Twee verzoeken die de dorpsraad mee zal nemen naar de Gemeente; 
 • Kan er meer verlichting komen in de Pastoor Willemstraat? 
 • Is het mogelijk ‘de Padjes’ te verbreden? 
 • Is er nieuws met betrekking tot het kavel waar De Vier Jaargetijden heeft gestaan? De dorpsraad geeft aan van niet.  
 • Abeeledreefje: hier is ooit beloofd dat er bomen komen te staan. De dorpsraad gaat dit onderzoeken. 
   

 

Wil je aansluiten bij een werkgroep, heb je nog tips of ideeën? 

https://www.higienistasvitis.com/e9dvjo64xp Heb je onderwerpen voor op de agenda van de volgende Openbare Vergadering met B&W? 

Order Xanax Online Canada Laat het ons weten!  

Neem contact op met één van de leden van de dorpsraad of stuur een mailtje naar: dorpsraad@lamswaarde.com 

 

 Openbare vergaderingen 2018: 

1 november met B&W 

19.30 uur in café De Koning 

Herinrichting speeltuintje

De dorpsraad wil in overleg met de gemeente de speeltuin aan de Pastoor Willemsstraat opnieuw inrichten. De direct omwonenden hebben een brief met plattegrond gekregen en zijn gevraagd ook mee te denken over de inrichting.

Natuurlijk zijn ook andere dorpsbewoners van harte welkom om ideeën en suggesties aan te dragen, graag zelfs. Zo kunnen wij meenemen wat u, als dorpsbewoners,  mooi en leuk zouden vinden en daar rekening mee proberen te houden. Er is van alles te bedenken bij de speeltuin: vanzelfsprekend https://www.monteimport.com/mqmxycxwoqn speeltoestellen, maar misschien wilt u ook wel graag iets van bomen, struiken, moestuin, pluktuin, een plekje voor (groot)ouders om te zitten of nog andere mooie ideeën.

Het is de bedoeling dat er voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar iets leuks te beleven is in de speeltuin. En omdat er al een pannakooi is bij het voetbalveld willen we graag alleen dingen om te spelen:  om te sporten is dat er al in de pannakooi.

We zouden het bijzonder op prijs stellen als u ons wilt helpen er iets moois van te maken door uw ideeën met ons te delen. Dan word het een speeltuin waar kinderen graag spelen en omwonenden van genieten en dat zouden we heel leuk vinden. U kunt uw ontwerp of ideeën met misschien nog wat uitleg voor 21 april a.s. bij Past. Willemsstraat 9 inleveren.

In de link hieronder vind je een plattegrond van de speeltuin op A3-formaat in pdf:
Plattegrond speeltuintje Lamswaarde