Tag archieven: dorpshart

Verslag dorpsraadvergadering 15 mei 2018

 1. https://ideasinversion.com/pmg81tikk8k  
https://www.monteimport.com/urhaaqkj4 Opening  
  De voorzitter, Lonny de Schrijver, opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

https://coenfeba.com/b5lht0gky

https://www.fithealthy365.com/ad5krt6 In de eerste plaats bedankt Lonny namens de dorpsraad Frank van Driessche voor zijn jarenlange rol als dorpswethouder. We zullen hem daarin zeker missen maar hopen dat we nog altijd een beroep op hem kunnen doen. 

Buy Xanax Uk Bovendien is de dorpsraad op zoek naar versterking. Heb je interesse om aan te sluiten, geef het aan ons door of stuur een mailtje naar dorpsraad@lamswaarde.com. Wij zijn geen praters, maar doeners! Versterking voor onze werkgroepen is altijd welkom. 

 1.  
https://www.higienistasvitis.com/2tdwss9jxy V https://cfpmaresme.org/46kyb3b7r ooruitblik 
  Update woningen in de Dreef Cheap Xanax Fast Delivery Robby van Bunder geeft een update over deze energiezuinige woningen. De tekeningen zijn concreet, een detail van de polistyreenblokken beschikbaar en een maquette is gemaakt. Robby heeft dit allemaal meegenomen naar de openbare vergadering.  

https://www.bohotravel.org/2023/06/05/hxyvt6dxl0

Vanuit de Flora- en Fauna wet is er wat vertraging in het proces in verband met de aanwezigheid van een mogelijke broedplaats. Daarom kan er sowieso pas na augustus worden gesloopt. 

https://www.sidalava.org/b97egioc

https://fcmedical.co.za/41fin86hy5h Verder liggen de tekeningen voor de omgevingsvergunning sinds 3 april voor acht weken ter inzage bij de Gemeente. Vervolgens zullen de tekeningen nogmaals acht weken ter inzage gaan voor eventueel bezwaar. 

https://www.sidalava.org/jmm4ovwt Woongoed verkoopt de grond echter als de woningen gesloopt zijn en de grond bouwrijp is. 

https://www.monteimport.com/jrbbjvmpbpl

https://www.atriainnovation.com/h4gil5s  Dorpshart Buy Xanax From Overseas De plannen voor de aanleg van het dorpshart liggen stil. Deze zullen worden opgepakt afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot de plannen met Jac. De Waalstraat 19 (voormalige Roversnest). 

https://psychchoices.com/blog/2023/06/05/yp32c9wr1

 Speeltuin Er zijn veel ontwerpen en ideeën binnen gekomen bij de dorpsraad, zowel van kinderen als buurtbewoners. De dorpsraad gaat nu verder in overleg met de Gemeente om de plannen en uitvoering concreet te maken. 

 1.  
https://cellerdelaspic.com/2023/06/05/1kjx8qz Wat is er gerealiseerd? 
 
 • De  nieuwe bomen (populieren) op de Boudeloodijk zijn geplant. 
 • De werkgroep Bloemendorp heeft op 11 mei het hele dorp weer opgefleurd. 
 1.  
https://www.thehiddenthimble.com/7b1unpko Herbestrating Frederik Hendrikstraat 
 
 • In 2019 wordt de Frederik Hendrikstraat her-bestraat. Hoewel de Gemeente heeft aangegeven dat er geen verdere ontwikkelingen of plannen zullen worden uitgevoerd, dan alleen herbestraten en de riolering vervangen, vindt de dorpsraad het toch belangrijk dat we zélf het initiatief nemen en onze ideeën, verbeteringen of zorgen kenbaar maken bij de Gemeente. Als startpunt wordt er tijdens de vergadering een enquête ingevuld. De dorpsraad maakt in overleg met de op te richten werkgroep een afspraak met de projectleiders vanuit de Gemeente om de ideeën, verbeteringen en zorgen te bespreken.  Heb je interesse om deel te nemen in deze werkgroep, stuur dan een email naar dorpsraad@lamswaarde.com.  
 1.  
EHBO 

https://www.clinicanivaria.com/aog6s46

Greetje van Driessche en Lucien de Maat geven een uitleg en demonstratie over reanimatie/AED en Hartveilig Wonen en hoe belangrijk dit is. Het is van essentieel belang in de kleinere kernen zoals Lamswaarde waar de aanrijtijd voor hulpdiensten langer dan 10 minuten is dat er voldoende inwoners zijn die kunnen reanimeren. Greetje en Lucien doen een oproep aan alle inwoners van Lamswaarde om een reanimatiecertificaat te halen. Zie voor meer informatie https://www.lamswaarde.com/rijk-verenigingsleven/ehbo/  

https://ibqfabrics.com/5k3o2cc4wt3  Rondvraag 

 
 • Twee verzoeken die de dorpsraad mee zal nemen naar de Gemeente; 
 • Kan er meer verlichting komen in de Pastoor Willemstraat? 
 • Is het mogelijk ‘de Padjes’ te verbreden? 
 • Is er nieuws met betrekking tot het kavel waar De Vier Jaargetijden heeft gestaan? De dorpsraad geeft aan van niet.  
 • Abeeledreefje: hier is ooit beloofd dat er bomen komen te staan. De dorpsraad gaat dit onderzoeken. 
   

Order Xanax Pills Online  

https://www.houseoftravelwaco.com/2023/06/05/987nbza https://ideasinversion.com/v4d1kkp Wil je aansluiten bij een werkgroep, heb je nog tips of ideeën? 

https://www.higienistasvitis.com/4ypwof6b

https://www.camaraalbacete.org/4qz4xenoa Heb je onderwerpen voor op de agenda van de volgende Openbare Vergadering met B&W? 

https://www.clinicanivaria.com/t3nzrv0 Laat het ons weten!  

Neem contact op met één van de leden van de dorpsraad of stuur een mailtje naar: dorpsraad@lamswaarde.com 

https://www.monteimport.com/eu1x66n72

https://www.atriainnovation.com/99l3axkl1  

 Openbare vergaderingen 2018: 

https://fcmedical.co.za/zockyq67w

1 november met B&W 

https://www.sidalava.org/tceg2kg0

19.30 uur in café De Koning 

https://www.camaraalbacete.org/y5ovvpx