Tag archieven: EHBO

Verslag dorpsraadvergadering 15 mei 2018

 1.  
https://botanicalorganic.com/ze7cgr2b40 Opening 
  De voorzitter, Lonny de Schrijver, opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

https://botanicalorganic.com/qzgh4yv158

In de eerste plaats bedankt Lonny namens de dorpsraad Frank van Driessche voor zijn jarenlange rol als dorpswethouder. We zullen hem daarin zeker missen maar hopen dat we nog altijd een beroep op hem kunnen doen. 

https://comra.org.ar/2023/01/31/pj9lo0yq5mh Bovendien is de dorpsraad op zoek naar versterking. Heb je interesse om aan te sluiten, geef het aan ons door of stuur een mailtje naar dorpsraad@lamswaarde.com. Wij zijn geen praters, maar doeners! Versterking voor onze werkgroepen is altijd welkom. 

 1.  
https://daccordshirts.com/6lhr7ior4e0 V https://www.moisttech.com/5g65lnrj8r ooruitblik 
  Update woningen in de Dreef
Robby van Bunder geeft een update over deze energiezuinige woningen. De tekeningen zijn concreet, een detail van de polistyreenblokken beschikbaar en een maquette is gemaakt. Robby heeft dit allemaal meegenomen naar de openbare vergadering.  

https://www.lifesatomato.com/2023/01/31/98x5dgmrjue Vanuit de Flora- en Fauna wet is er wat vertraging in het proces in verband met de aanwezigheid van een mogelijke broedplaats. Daarom kan er sowieso pas na augustus worden gesloopt. 

How To Purchase Alprazolam Online Verder liggen de tekeningen voor de omgevingsvergunning sinds 3 april voor acht weken ter inzage bij de Gemeente. Vervolgens zullen de tekeningen nogmaals acht weken ter inzage gaan voor eventueel bezwaar. 

https://cocktailsinteacups.com/2023/01/j0r7sphb5g.html Woongoed verkoopt de grond echter als de woningen gesloopt zijn en de grond bouwrijp is. 

Buy Herbal Xanax

 Dorpshart
De plannen voor de aanleg van het dorpshart liggen stil. Deze zullen worden opgepakt afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot de plannen met Jac. De Waalstraat 19 (voormalige Roversnest). 

 Speeltuin
Er zijn veel ontwerpen en ideeën binnen gekomen bij de dorpsraad, zowel van kinderen als buurtbewoners. De dorpsraad gaat nu verder in overleg met de Gemeente om de plannen en uitvoering concreet te maken. 

 1.  
https://cbwmagazine.com/9uo9d9vjcm Wat is er gerealiseerd? 
 
 • De  nieuwe bomen (populieren) op de Boudeloodijk zijn geplant. 
 • De werkgroep Bloemendorp heeft op 11 mei het hele dorp weer opgefleurd. 
 1.  
Herbestrating Frederik Hendrikstraat 
 
 • In 2019 wordt de Frederik Hendrikstraat her-bestraat. Hoewel de Gemeente heeft aangegeven dat er geen verdere ontwikkelingen of plannen zullen worden uitgevoerd, dan alleen herbestraten en de riolering vervangen, vindt de dorpsraad het toch belangrijk dat we zélf het initiatief nemen en onze ideeën, verbeteringen of zorgen kenbaar maken bij de Gemeente. Als startpunt wordt er tijdens de vergadering een enquête ingevuld. De dorpsraad maakt in overleg met de op te richten werkgroep een afspraak met de projectleiders vanuit de Gemeente om de ideeën, verbeteringen en zorgen te bespreken.  Heb je interesse om deel te nemen in deze werkgroep, stuur dan een email naar dorpsraad@lamswaarde.com.  
 1.  
Order Xanax Overnight Online EHBO 

https://comra.org.ar/2023/01/31/n5w0vki8qw6

Xanax Buy Cheap Greetje van Driessche en Lucien de Maat geven een uitleg en demonstratie over reanimatie/AED en Hartveilig Wonen en hoe belangrijk dit is. Het is van essentieel belang in de kleinere kernen zoals Lamswaarde waar de aanrijtijd voor hulpdiensten langer dan 10 minuten is dat er voldoende inwoners zijn die kunnen reanimeren. Greetje en Lucien doen een oproep aan alle inwoners van Lamswaarde om een reanimatiecertificaat te halen. Zie voor meer informatie https://www.lamswaarde.com/rijk-verenigingsleven/ehbo/  

Cheap Xanax From Mexico  Rondvraag 

 
 • Twee verzoeken die de dorpsraad mee zal nemen naar de Gemeente; 
 • Kan er meer verlichting komen in de Pastoor Willemstraat? 
 • Is het mogelijk ‘de Padjes’ te verbreden? 
 • Is er nieuws met betrekking tot het kavel waar De Vier Jaargetijden heeft gestaan? De dorpsraad geeft aan van niet.  
 • Abeeledreefje: hier is ooit beloofd dat er bomen komen te staan. De dorpsraad gaat dit onderzoeken. 
   

https://www.moisttech.com/itbzrv26  

Order Xanax Overnight Shipping https://www.celestissima.org/gr8rp1qyyd Wil je aansluiten bij een werkgroep, heb je nog tips of ideeën? 

https://www.lifesatomato.com/2023/01/31/fbjb2ly2dgv

https://comra.org.ar/2023/01/31/mliyvfnvu5x Heb je onderwerpen voor op de agenda van de volgende Openbare Vergadering met B&W? 

https://www.creativecommonsprayer.com/uncategorized/9djy6jb525

https://daccordshirts.com/ic8s5o0hxh Non Generic Xanax Online Laat het ons weten!  

https://missourifbla.org/2023/01/31/1y6qtt1b7cr

https://curiousasacathy.com/1r1725sj Neem contact op met één van de leden van de dorpsraad of stuur een mailtje naar: dorpsraad@lamswaarde.com 

https://www.moisttech.com/ypc4nrvn2

 

https://lvrealty4sale.com/4scmpnx

https://immrfabulous.com/2023/01/31/m4wez4bhbc  Openbare vergaderingen 2018: 

https://cocktailsinteacups.com/2023/01/605otgsrua.html

https://www.lifesatomato.com/2023/01/31/y0dfdda0y 1 november met B&W 

https://concordiadirecto.com/nk7z0bi 19.30 uur in café De Koning 

Openbare Dorpsraadvergadering

https://dieseldatabase.com/8o3o63ln Openbare dorpsraadvergadering met als onderwerpen:

 • 19:00 Herinrichting Frederik Hendrikstraat (voor bewoners/gebruikers/belanghebbenden)
 • 20:00 De gebruikelijke openbare vergadering met als sprekers Luciën de Maat en  Greetje van Driessche van EHBO Lamswaarde. Zij praten ons o.a. bij over Hartveilig wonen en de mogelijkheid om reanimatietraining bij de EHBO te volgen.
 • Verder wordt u o.a. bijgepraat over de nieuwe woningen in de Dreef en waar de dorpsraad verder mee bezig is.