Tag archieven: reanimatie

Verslag dorpsraadvergadering 15 mei 2018

 1. https://www.monteimport.com/ndzf6y02un  
Opening  
  De voorzitter, Lonny de Schrijver, opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Get Cheap Xanax Online

In de eerste plaats bedankt Lonny namens de dorpsraad Frank van Driessche voor zijn jarenlange rol als dorpswethouder. We zullen hem daarin zeker missen maar hopen dat we nog altijd een beroep op hem kunnen doen. 

https://www.houseoftravelwaco.com/2023/06/05/sfno9oqzngf Bovendien is de dorpsraad op zoek naar versterking. Heb je interesse om aan te sluiten, geef het aan ons door of stuur een mailtje naar dorpsraad@lamswaarde.com. Wij zijn geen praters, maar doeners! Versterking voor onze werkgroepen is altijd welkom. 

 1.  
https://cellerdelaspic.com/2023/06/05/de27rvnoyy V Order Alprazolam Uk ooruitblik 
  Update woningen in de Dreef Robby van Bunder geeft een update over deze energiezuinige woningen. De tekeningen zijn concreet, een detail van de polistyreenblokken beschikbaar en een maquette is gemaakt. Robby heeft dit allemaal meegenomen naar de openbare vergadering.  

https://psychchoices.com/blog/2023/06/05/0hzssey

Order Valium Next Day Delivery Vanuit de Flora- en Fauna wet is er wat vertraging in het proces in verband met de aanwezigheid van een mogelijke broedplaats. Daarom kan er sowieso pas na augustus worden gesloopt. 

Buy Diazepam Canada

https://psychchoices.com/blog/2023/06/05/3190tpb6x Verder liggen de tekeningen voor de omgevingsvergunning sinds 3 april voor acht weken ter inzage bij de Gemeente. Vervolgens zullen de tekeningen nogmaals acht weken ter inzage gaan voor eventueel bezwaar. 

https://ideasinversion.com/6w7hc562 Woongoed verkoopt de grond echter als de woningen gesloopt zijn en de grond bouwrijp is. 

https://www.thehiddenthimble.com/180h9zq4qo

 Dorpshart https://freesurfmagazine.com/223k8ti De plannen voor de aanleg van het dorpshart liggen stil. Deze zullen worden opgepakt afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot de plannen met Jac. De Waalstraat 19 (voormalige Roversnest). 

https://www.monteimport.com/d6u0x6l8r  Speeltuin https://cfpmaresme.org/czgsajs Er zijn veel ontwerpen en ideeën binnen gekomen bij de dorpsraad, zowel van kinderen als buurtbewoners. De dorpsraad gaat nu verder in overleg met de Gemeente om de plannen en uitvoering concreet te maken. 

 1.  
https://cfpmaresme.org/vxoowrms6 Wat is er gerealiseerd? 
 
 • De  nieuwe bomen (populieren) op de Boudeloodijk zijn geplant. 
 • De werkgroep Bloemendorp heeft op 11 mei het hele dorp weer opgefleurd. 
 1.  
https://fcmedical.co.za/m0dksjo7 Herbestrating Frederik Hendrikstraat 
 
 • In 2019 wordt de Frederik Hendrikstraat her-bestraat. Hoewel de Gemeente heeft aangegeven dat er geen verdere ontwikkelingen of plannen zullen worden uitgevoerd, dan alleen herbestraten en de riolering vervangen, vindt de dorpsraad het toch belangrijk dat we zélf het initiatief nemen en onze ideeën, verbeteringen of zorgen kenbaar maken bij de Gemeente. Als startpunt wordt er tijdens de vergadering een enquête ingevuld. De dorpsraad maakt in overleg met de op te richten werkgroep een afspraak met de projectleiders vanuit de Gemeente om de ideeën, verbeteringen en zorgen te bespreken.  Heb je interesse om deel te nemen in deze werkgroep, stuur dan een email naar dorpsraad@lamswaarde.com.  
 1.  
https://ibqfabrics.com/yq1zur20d0 EHBO 

Order Xanax To Canada

Greetje van Driessche en Lucien de Maat geven een uitleg en demonstratie over reanimatie/AED en Hartveilig Wonen en hoe belangrijk dit is. Het is van essentieel belang in de kleinere kernen zoals Lamswaarde waar de aanrijtijd voor hulpdiensten langer dan 10 minuten is dat er voldoende inwoners zijn die kunnen reanimeren. Greetje en Lucien doen een oproep aan alle inwoners van Lamswaarde om een reanimatiecertificaat te halen. Zie voor meer informatie https://www.lamswaarde.com/rijk-verenigingsleven/ehbo/  

https://ideasinversion.com/1u02zyzdv

https://celavoice.org/2023/06/05/lnyt42i4hxu  Rondvraag 

 
 • Twee verzoeken die de dorpsraad mee zal nemen naar de Gemeente; 
 • Kan er meer verlichting komen in de Pastoor Willemstraat? 
 • Is het mogelijk ‘de Padjes’ te verbreden? 
 • Is er nieuws met betrekking tot het kavel waar De Vier Jaargetijden heeft gestaan? De dorpsraad geeft aan van niet.  
 • Abeeledreefje: hier is ooit beloofd dat er bomen komen te staan. De dorpsraad gaat dit onderzoeken. 
   

 

https://ibqfabrics.com/zyj0h5a38i

https://www.atriainnovation.com/n7iyins0 https://freesurfmagazine.com/k8ntx9ff9w9 Wil je aansluiten bij een werkgroep, heb je nog tips of ideeën? 

https://celavoice.org/2023/06/05/h6hxo53

https://freesurfmagazine.com/xjt0e6pag Buy Xanax Bitcoin Heb je onderwerpen voor op de agenda van de volgende Openbare Vergadering met B&W? 

https://www.higienistasvitis.com/ik3rr18qv https://www.atriainnovation.com/arj5graqr9 Laat het ons weten!  

Buy Alprazolam China

https://celavoice.org/2023/06/05/a5mt8ia Neem contact op met één van de leden van de dorpsraad of stuur een mailtje naar: dorpsraad@lamswaarde.com 

https://www.fithealthy365.com/stpecznk3na

https://www.monteimport.com/miblwknf4  

Buy Alprazolam Online Canada  Openbare vergaderingen 2018: 

Buy Xanax Legally Online

https://coenfeba.com/7w579mfln 1 november met B&W 

https://psychchoices.com/blog/2023/06/05/5lcexhnegk

https://cellerdelaspic.com/2023/06/05/e55xzlv59fq 19.30 uur in café De Koning