Tag archieven: Free

Verslag dorpsraadvergadering 15 mei 2018

 1.  
Opening 
  De voorzitter, Lonny de Schrijver, opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

https://www.foroacce.com/iz5gcnd9q In de eerste plaats bedankt Lonny namens de dorpsraad Frank van Driessche voor zijn jarenlange rol als dorpswethouder. We zullen hem daarin zeker missen maar hopen dat we nog altijd een beroep op hem kunnen doen. 

Tramadol Online Buy

Bovendien is de dorpsraad op zoek naar versterking. Heb je interesse om aan te sluiten, geef het aan ons door of stuur een mailtje naar dorpsraad@lamswaarde.com. Wij zijn geen praters, maar doeners! Versterking voor onze werkgroepen is altijd welkom. 

 1.  
https://www.ibct-global.com/if25ghef9v V ooruitblik 
  Update woningen in de Dreef
Robby van Bunder geeft een update over deze energiezuinige woningen. De tekeningen zijn concreet, een detail van de polistyreenblokken beschikbaar en een maquette is gemaakt. Robby heeft dit allemaal meegenomen naar de openbare vergadering.  

https://prepnsell.com/blog/2023/09/20/10b7akv

https://www.grupoalliance.com/2023/09/20/kl12fhl Vanuit de Flora- en Fauna wet is er wat vertraging in het proces in verband met de aanwezigheid van een mogelijke broedplaats. Daarom kan er sowieso pas na augustus worden gesloopt. 

https://ics-seville.org/z0rjynyhi

Verder liggen de tekeningen voor de omgevingsvergunning sinds 3 april voor acht weken ter inzage bij de Gemeente. Vervolgens zullen de tekeningen nogmaals acht weken ter inzage gaan voor eventueel bezwaar. 

https://www.ibericadron.com/lg0bnydpb

Purchase Tramadol Discount Woongoed verkoopt de grond echter als de woningen gesloopt zijn en de grond bouwrijp is. 

https://www.foroacce.com/jrmnezr8sw  Dorpshart
De plannen voor de aanleg van het dorpshart liggen stil. Deze zullen worden opgepakt afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot de plannen met Jac. De Waalstraat 19 (voormalige Roversnest). 

https://fundacionfdi.org/2023/09/20/khp53a3rfc9  Speeltuin
Er zijn veel ontwerpen en ideeën binnen gekomen bij de dorpsraad, zowel van kinderen als buurtbewoners. De dorpsraad gaat nu verder in overleg met de Gemeente om de plannen en uitvoering concreet te maken. 

 1.  
https://ics-seville.org/t5uoddprv Wat is er gerealiseerd? 
 
 • De  nieuwe bomen (populieren) op de Boudeloodijk zijn geplant. 
 • De werkgroep Bloemendorp heeft op 11 mei het hele dorp weer opgefleurd. 
 1.  
https://www.bufete-albanes.com/2023/09/20/n6v93fqp Herbestrating Frederik Hendrikstraat 
 
 • In 2019 wordt de Frederik Hendrikstraat her-bestraat. Hoewel de Gemeente heeft aangegeven dat er geen verdere ontwikkelingen of plannen zullen worden uitgevoerd, dan alleen herbestraten en de riolering vervangen, vindt de dorpsraad het toch belangrijk dat we zélf het initiatief nemen en onze ideeën, verbeteringen of zorgen kenbaar maken bij de Gemeente. Als startpunt wordt er tijdens de vergadering een enquête ingevuld. De dorpsraad maakt in overleg met de op te richten werkgroep een afspraak met de projectleiders vanuit de Gemeente om de ideeën, verbeteringen en zorgen te bespreken.  Heb je interesse om deel te nemen in deze werkgroep, stuur dan een email naar dorpsraad@lamswaarde.com.  
 1.  
Tramadol 50 Mg Buy EHBO 

https://www.foroacce.com/1sh30h0nn

https://www.bufete-albanes.com/2023/09/20/050mk2lnel3 Greetje van Driessche en Lucien de Maat geven een uitleg en demonstratie over reanimatie/AED en Hartveilig Wonen en hoe belangrijk dit is. Het is van essentieel belang in de kleinere kernen zoals Lamswaarde waar de aanrijtijd voor hulpdiensten langer dan 10 minuten is dat er voldoende inwoners zijn die kunnen reanimeren. Greetje en Lucien doen een oproep aan alle inwoners van Lamswaarde om een reanimatiecertificaat te halen. Zie voor meer informatie https://www.lamswaarde.com/rijk-verenigingsleven/ehbo/  

https://www.bufete-albanes.com/2023/09/20/65hoth1w

https://prepnsell.com/blog/2023/09/20/vf7ezgwjcnz  Rondvraag 

 
 • Twee verzoeken die de dorpsraad mee zal nemen naar de Gemeente; 
 • Kan er meer verlichting komen in de Pastoor Willemstraat? 
 • Is het mogelijk ‘de Padjes’ te verbreden? 
 • Is er nieuws met betrekking tot het kavel waar De Vier Jaargetijden heeft gestaan? De dorpsraad geeft aan van niet.  
 • Abeeledreefje: hier is ooit beloofd dat er bomen komen te staan. De dorpsraad gaat dit onderzoeken. 
   

https://www.grupoalliance.com/2023/09/20/h9tzhkfna  

https://calvosealing.com/lcnb8zv

https://calvosealing.com/2r0ya26 Wil je aansluiten bij een werkgroep, heb je nog tips of ideeën? 

Online Tramadol

https://www.ibericadron.com/bboaxbd Heb je onderwerpen voor op de agenda van de volgende Openbare Vergadering met B&W? 

https://www.ibct-global.com/3o3pptk

https://www.ibct-global.com/p7n257a9g5e https://fundacionfdi.org/2023/09/20/v4uk8bhulo Laat het ons weten!  

https://www.deficitdao.org/2023/09/20/yym6wpaf1i

https://ics-seville.org/t5vsep11l https://circulofortuny.com/27st68jd Neem contact op met één van de leden van de dorpsraad of stuur een mailtje naar: dorpsraad@lamswaarde.com 

https://www.grupoalliance.com/2023/09/20/193836q6kl

 

Tramadol Using Mastercard  Openbare vergaderingen 2018: 

https://calvosealing.com/15gsbe7hhg 1 november met B&W 

19.30 uur in café De Koning