Tag archieven: Boudeloodijk

Verslag dorpsraadvergadering 15 mei 2018

 1.  
https://freesurfmagazine.com/y6uyh598b9 Opening 
  De voorzitter, Lonny de Schrijver, opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

https://www.camaraalbacete.org/ti4vqyrre8r In de eerste plaats bedankt Lonny namens de dorpsraad Frank van Driessche voor zijn jarenlange rol als dorpswethouder. We zullen hem daarin zeker missen maar hopen dat we nog altijd een beroep op hem kunnen doen. 

https://www.sidalava.org/2zg34ku9

Bovendien is de dorpsraad op zoek naar versterking. Heb je interesse om aan te sluiten, geef het aan ons door of stuur een mailtje naar dorpsraad@lamswaarde.com. Wij zijn geen praters, maar doeners! Versterking voor onze werkgroepen is altijd welkom. 

 1.  
https://ideasinversion.com/w0kxpd3s7 V ooruitblik 
  Update woningen in de Dreef
Robby van Bunder geeft een update over deze energiezuinige woningen. De tekeningen zijn concreet, een detail van de polistyreenblokken beschikbaar en een maquette is gemaakt. Robby heeft dit allemaal meegenomen naar de openbare vergadering.  

https://www.camaraalbacete.org/bshhgq5

Buying Diazepam 5Mg Vanuit de Flora- en Fauna wet is er wat vertraging in het proces in verband met de aanwezigheid van een mogelijke broedplaats. Daarom kan er sowieso pas na augustus worden gesloopt. 

https://www.houseoftravelwaco.com/2023/06/05/ror4qs89

https://freesurfmagazine.com/167efrlr Verder liggen de tekeningen voor de omgevingsvergunning sinds 3 april voor acht weken ter inzage bij de Gemeente. Vervolgens zullen de tekeningen nogmaals acht weken ter inzage gaan voor eventueel bezwaar. 

https://www.clinicanivaria.com/8eiec43

Woongoed verkoopt de grond echter als de woningen gesloopt zijn en de grond bouwrijp is. 

Buy Valium Legally Online  Dorpshart
De plannen voor de aanleg van het dorpshart liggen stil. Deze zullen worden opgepakt afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot de plannen met Jac. De Waalstraat 19 (voormalige Roversnest). 

https://ibqfabrics.com/hxclsqwh1n

https://www.bohotravel.org/2023/06/05/y2o4d2q2z  Speeltuin
Er zijn veel ontwerpen en ideeën binnen gekomen bij de dorpsraad, zowel van kinderen als buurtbewoners. De dorpsraad gaat nu verder in overleg met de Gemeente om de plannen en uitvoering concreet te maken. 

 1.  
Wat is er gerealiseerd? 
 
 • De  nieuwe bomen (populieren) op de Boudeloodijk zijn geplant. 
 • De werkgroep Bloemendorp heeft op 11 mei het hele dorp weer opgefleurd. 
 1.  
https://www.atriainnovation.com/dmawl7oc Herbestrating Frederik Hendrikstraat 
 
 • In 2019 wordt de Frederik Hendrikstraat her-bestraat. Hoewel de Gemeente heeft aangegeven dat er geen verdere ontwikkelingen of plannen zullen worden uitgevoerd, dan alleen herbestraten en de riolering vervangen, vindt de dorpsraad het toch belangrijk dat we zélf het initiatief nemen en onze ideeën, verbeteringen of zorgen kenbaar maken bij de Gemeente. Als startpunt wordt er tijdens de vergadering een enquête ingevuld. De dorpsraad maakt in overleg met de op te richten werkgroep een afspraak met de projectleiders vanuit de Gemeente om de ideeën, verbeteringen en zorgen te bespreken.  Heb je interesse om deel te nemen in deze werkgroep, stuur dan een email naar dorpsraad@lamswaarde.com.  
 1.  
https://www.higienistasvitis.com/wr4wcdh2 EHBO 

https://www.atriainnovation.com/hrlv5ekpj

Buy Alprazolam Eu Greetje van Driessche en Lucien de Maat geven een uitleg en demonstratie over reanimatie/AED en Hartveilig Wonen en hoe belangrijk dit is. Het is van essentieel belang in de kleinere kernen zoals Lamswaarde waar de aanrijtijd voor hulpdiensten langer dan 10 minuten is dat er voldoende inwoners zijn die kunnen reanimeren. Greetje en Lucien doen een oproep aan alle inwoners van Lamswaarde om een reanimatiecertificaat te halen. Zie voor meer informatie https://www.lamswaarde.com/rijk-verenigingsleven/ehbo/  

https://www.fithealthy365.com/yndn32yd6

https://www.fithealthy365.com/lucx0r3sej  Rondvraag 

 
 • Twee verzoeken die de dorpsraad mee zal nemen naar de Gemeente; 
 • Kan er meer verlichting komen in de Pastoor Willemstraat? 
 • Is het mogelijk ‘de Padjes’ te verbreden? 
 • Is er nieuws met betrekking tot het kavel waar De Vier Jaargetijden heeft gestaan? De dorpsraad geeft aan van niet.  
 • Abeeledreefje: hier is ooit beloofd dat er bomen komen te staan. De dorpsraad gaat dit onderzoeken. 
   

https://cfpmaresme.org/qig6rnv1btf  

Buy Yellow Xanax Bars Online

https://www.clinicanivaria.com/oosjz0265xa https://www.monteimport.com/d4bplel Wil je aansluiten bij een werkgroep, heb je nog tips of ideeën? 

https://coenfeba.com/grmhncfv4t8

https://www.higienistasvitis.com/50vmi8m https://www.thehiddenthimble.com/s2yfatc1dvl Heb je onderwerpen voor op de agenda van de volgende Openbare Vergadering met B&W? 

https://www.higienistasvitis.com/hu9st6g6

https://www.houseoftravelwaco.com/2023/06/05/2hxit1z9s0c Laat het ons weten!  

https://www.monteimport.com/pniqx7wmhc6

Buy Diazepam Legally Online Neem contact op met één van de leden van de dorpsraad of stuur een mailtje naar: dorpsraad@lamswaarde.com 

https://psychchoices.com/blog/2023/06/05/w354huzir

https://www.thehiddenthimble.com/tkjim1l93fa  

https://ibqfabrics.com/axnyvsu84  Openbare vergaderingen 2018: 

1 november met B&W 

https://ideasinversion.com/ee5nhofsb7 19.30 uur in café De Koning 

Varkensboer David Ottjes op Omroep Zeeland

https://www.camaraalbacete.org/x7wpor05a

https://fcmedical.co.za/s85biol52g5 Ze wegen zo’n vierhonderd kilo en kunnen behoorlijk agressief zijn: De Durocvarkens van David Ottjes uit Lamswaarde. De varkensboer heeft het over mooi Zeeuws varkensvlees en zijn afnemers zijn het met hem eens. Zijn klantenbestand groeit. Vandaar dat de varkensboer ruimte wil voor honderdtwintig scharrelvarkens extra. Tot ongenoegen van enkele omwonenden.

https://cellerdelaspic.com/2023/06/05/ubzg8be6 https://www.houseoftravelwaco.com/2023/06/05/66ow6ai ‘Het zijn net mensen’
De Durocvarkens zijn in de Benelux redelijk onbekend. Ottjes is één van de weinigen die de dieren fokt. Het is volgens hem niet makkelijk om dit soort varkens te houden. “Ze kunnen behoorlijk agressief zijn. Vooral als ze net moeder zijn geworden. Ik moet elke week nieuwe laarzen kopen, omdat ze ze kapot vreten als ik bij de varkens in de stal sta. Maar dat maakt van het werk ook een uitdaging. Het zijn net mensen, ze houden ervan om elkaar uit te dagen en met elkaar te stoeien.”

https://freesurfmagazine.com/4syvsuam4 Bruine bonen
De varkens komen oorspronkelijk uit Amerika, maar Ottjes heeft ze inmiddels 100 procent Zeeuws gemaakt. Daarom kreeg hij in maart het certificaat ‘Zeeuws product’. “In de winter maak ik Zeeuwse bruine bonen voor ze klaar. In combinatie met vers gemaaid gras vinden ze dat heerlijk!” Na ongeveer acht weken gaan de varkens naar Koewacht. Daar worden ze geslacht. “Dat moet op een speciale manier gebeuren. Deze varkens hebben dikke, zwarte haren. Dat vraagt om een andere slachttechniek. Een cruciaal moment,  want bij het slachten kan je een mooi gemest varken in een minuut verpesten.”

https://ideasinversion.com/vo5pfqm Klachten
Het vlees van de varkens is populair en de boer wil daarom uitbreiden. Hij heeft plannen voor een nieuwe stal. Zodat de varkens meer ruimte krijgen en er ook meer bij kunnen. Dit tot ongenoegen van een aantal omwonenden. Het is de vraag of de stal er komt, omdat zij geklaagd hebben. “Ze zijn bang dat hier een megastal komt. Dat is niet het geval. Wij zijn juist tegen massaconsumptie, alles wat we hier doen is biologisch verantwoord.”

https://cfpmaresme.org/vrzla8fgv4p Skybox
Hij wil graag open zijn over wat er allemaal op zijn boerderij gebeurt. Vandaar dat Ottjes in de nieuwe stal ook een ‘skybox’ wil. Zo kan iedereen kijken naar zijn dames.

Buy Actavis Valium Online https://www.fithealthy365.com/7kmjmegh Sergio
Volgens kenners is Durocvarkensvlees het kaviaar onder het varkensvlees. Het vlees van de Zeeuwse varkens gaat naar lokale slagers, zoals in Terneuzen en naar een restaurant. De boer hoopt ooit sterrenkok Sergio Herman te verwelkomen in zijn stal. “Ik weet dat hij graag met Zeeuwse producten kookt. Het zou een eer zijn dat hij mijn varkensvlees op het menu zet!”

Soma 350 Mg Cost Bron: Agressieve varkens zorgen voor populair Zeeuws vlees