Nieuwbouwplan op Lamswaarde

Op de plaats waar ‘Het Waaiken van Babs’ is gelegen (noordwestelijk gelegen in Lamswaarde tussen de Frederik Hendrikstraat en de Jac. de Waalstraat) wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen om een mooie woningbouwlocatie te realiseren.

De dorpsraad heeft al enige tijd gemerkt dat er vraag is naar diverse woonvormen binnen Lamswaarde, waarin het huidige woningaanbod niet voorziet. Met lede ogen wordt gezien dat senioren naar Hulst verhuizen omdat er voor hen in Lamswaarde geen levensloopbestendige woningen beschikbaar zijn als ze kleiner willen gaan wonen. Maar ook voor bijvoorbeeld starters is het aanbod uiterst beperkt.

Na het overlijden van mevrouw Stallaert-Oomen, op Lamswaarde bekend als Babs, hebben de erfgenamen aangegeven iets terug te willen doen voor Lamswaarde en hebben daarom de grond tegen betaalbare condities ter beschikking gesteld om te ontwikkelen als woningbouwlocatie.

De dorpsraad was aangenaam verrast toen de heer Jean Rouwet zich namens de erven Stallaert-Oomen bij hen meldde.

Inmiddels volgde overleg met de gemeente Hulst en werd duidelijk dat de uitwerking van dit project een prima kans heeft als duidelijk is dat er niet voor leegstand wordt gebouwd.

Daarom doet de dorpsraad een oproep aan geïnteresseerden zich te melden met hun woonwens.

Speciaal voor potentiele Belgische kandidaten wordt een campagne opgesteld in samenwerking met inwoners van Lamswaarde met de Belgische nationaliteit. Ze zullen daarbij als ambassadeurs optreden.

De ontwikkeling van het ‘Waaiken van Babs’ zal dus op een niet al te gebruikelijke wijze worden ontwikkeld. Dit geeft echter een enorme kans voor geïnteresseerde bewoners: met hun woonwens kan er aan de slag gegaan worden om het woningaanbod op maat te maken. Daarom wordt er nu een periode uitgetrokken om te inventariseren wie er serieuze interesse heeft. Samen met de bij de dorpsraad aangemelde mensen wordt er vervolgens gekeken hoe het plan verder wordt uitgewerkt.

Kortom: heb je interesse, meld je vrijblijvend per mail via deze link aan: interesse in bouwen op Lamswaarde, zodat we in overleg kunnen kijken of we je gedroomde woonwens kunnen realiseren in ons mooie Lamswaarde!