Tag archieven: whatsapp

Oprichting Whatsapp-buurtpreventiegroep Lamswaarde

https://www.camaraalbacete.org/mfiis27fed5 Beste bewoners van Lamswaarde,

Onlangs hebben alle bewoners binnen de borden van Lamswaarde een brief gekregen m.b.t. het oprichten van een WhatsAp-buurtproventiegroep op Lamswaarde.
Het gebruik van WhatsApp-buurtpreventiegroepen wordt steeds populairder. Deze groepen zijn de extra ogen en oren voor de politie. Zodra je iets verdachts ziet of hoort, zoals (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling, dan kun je eenvoudig een melding maken in je WhatsApp-groep. Op die manier is iedereen bij jou in de buurt direct op de hoogte.

https://www.bohotravel.org/2023/06/05/2r3s022r

De dorpsraad wil graag zo’n groep oprichten voor de bebouwde kom van Lamswaarde, zodat we met z’n allen de veiligheid en leefbaarheid kunnen vergroten. Doe je mee? Het is gratis.

https://www.monteimport.com/712ccl2z Let op: dit is een burgerinitiatief en staat los van het feit dat bewoners, bij een verdachte situatie, altijd eerst de politie dienen te bellen via het Algemene Alarmnummer 112.

https://www.atriainnovation.com/pbgev95

https://www.atriainnovation.com/849tasj43 De gemeente Hulst stimuleert en ondersteunt de oprichting van WhatsApp groepen.

Order Xanax From China

https://cfpmaresme.org/38ov8pufw0e https://fcmedical.co.za/zockyq67w Spelregels WhatsApp-buurtpreventiegroep
De WhatsApp-groep kan de veiligheid in de buurt verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. Om die reden gelden er natuurlijk enkele spelregels; dit om misbruik te voorkomen.

Buy Alprazolam Cheap
 1. De beheerders van de preventiegroep ‘Buurtpreventie Lamswaarde’ beheren de WhatsApp-groep. Dit betekent dat zij deelnemers toelaten tot de groep en bij misbruik uit de groep zullen verwijderen. Ook zullen zij discreet met de ontvangen gegevens omgaan (telefoonnummer, e-mailadres etc.).
 2. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van achttien jaar.
 3. Deelnemers wonen binnen de bebouwde kom van Lamswaarde.
 4. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een officiële melding wordt gedaan.
 5. Ziet u een verdachte situatie, bel dan eerst naar de politie via het Algemene Alarmnummer 112 en meldt het in de WhatsApp-groep. Zo weten andere bewoners dat er al melding van gemaakt is.
 6. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten.
 7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 8. Wees terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.
 9. Vermeld duidelijk in welk gedeelte van de straat (of bij welk huisnummer) de situatie zich voordoet.
 10. Een WhatsApp-groep is een serieuze zaak, en niet voor de gezelligheid. Maak hier dan ook geen misbruik van door het sturen van duimpjes en dergelijke.

https://cellerdelaspic.com/2023/06/05/49dby6l Verdachte zaken zijn onder andere:

 • Mensen die meer dan normale belangstelling tonen voor onze huizen, auto’s, fietsen, etc.;
 • Auto’s met personen die zich (langdurig) verdacht ophouden in ons dorp;
 • Collectanten zonder vergunning;
 • Personen die ongevraagd goederen of diensten aanbieden;
 • Hangjongeren en dergelijk;
 • Opzettelijke vernielingen;
 • Eigenlijk alles waardoor wij ons direct onveilig zouden kunnen voelen.

https://www.higienistasvitis.com/ri83zpuap Gebruik de WhatsApp groep volgens de SAAR afkorting:
S = Signaleer
https://celavoice.org/2023/06/05/izhscz6 A = Alarmeer 112 (indien van toepassing)
https://www.sidalava.org/e7ufth5nm A = App om je waarneming bekend te maken aan andere bewoners via de groepsalert
https://www.houseoftravelwaco.com/2023/06/05/e8ekpw0gxw R = Reageer, door bijv. naar buiten te gaan en contact te maken met de perso(o)n(en) De bedoeling is natuurlijk dat de plannen van de verdachte perso(o)n(en) worden verstoord. Doe dit alleen als het veilig en dus zonder risico’s is voor jezelf. Maak bijv. een praatje en let goed op hoe de persoon reageert of wat hij/zij doet. Vaak opereren ze in tweetallen: de een zal zich tot jou richten, de ander ‘slaat zijn slag’.

https://ideasinversion.com/7ekhngw08qi

Bericht in de WhatsApp groep:

https://coenfeba.com/fwpr263qo
 • Maak een kort bericht over de verdachte situatie;
 • Zet erin om hoeveel personen het gaat;
 • Waar ze op dat moment zijn;
 • Eventueel het soort auto: merk, kleur en kenteken;
 • Bijzondere kenmerken (Bijv. twee vrouwen met zwarte en rode jas lopen in de straat en kijken uitgebreid naar binnen bij diverse woningen. Zij lopen nu richting de …)
 • Laat elkaar weten of je het Alarmnummer 112 wel of niet hebt gebeld;
 • Maak zo mogelijk een foto of kort filmpje en verstuur dit met het bericht;

https://www.fithealthy365.com/mi9oeycp7 Als je een dergelijk bericht ontvangt, reageer meteen en geef zo mogelijk aanvullende informatie. Het kan ook een ‘loos alarm’ zijn. Als je weet wat er speelt, laat dat ook weten, dan is iedereen weer gerust gesteld. Ben je ervan overtuigd dat er geen verdachte situatie meer is, stuur dan ook een berichtje.

https://ibqfabrics.com/6younyj https://coenfeba.com/a4525e6v6 IS DE WAARGENOMEN SITUATIE ERNSTIG, BEL DAN METEEN 112!

https://www.clinicanivaria.com/cmlyp9qmr4 https://www.higienistasvitis.com/w7uk97xmvoj WhatsApp groep niet gebruiken in de volgende situaties:

https://www.sidalava.org/tbvmcge
 • Iemand uitnodigen om koffie te komen drinken;
 • Hulp vragen voor een klusje in de tuin;
 • Melding: gisteren heb ik geconstateerd dat een verkeersbord is beklad;
 • Aanzetten tot ‘eigen rechter spelen’ met gevaar voor je eigen veiligheid en die van anderen.

Voor niet dringende dorpszaken als bovenstaande verwijzen we u door naar de https://ideasinversion.com/xvnmerdk Nextdoor-app van Lamswaarde en vragen u daar lid te worden: https://nextdoor.nl/invite/eqkzgsyazkcpndvgvncf

https://cellerdelaspic.com/2023/06/05/rfgjtetd4j

In principe is de WhatsApp-groep dus ‘stil’, tenzij er iets aan de hand is in het dorp.

Buy Valium From Canada In een WhatsApp-groep kunnen maximaal 256 personen. Voorlopig voegen we daarom maximaal twee persoon per huisadres toe aan de groep.

https://fcmedical.co.za/lh7m3ikt17g

https://www.houseoftravelwaco.com/2023/06/05/ijp8x2b05km https://www.clinicanivaria.com/153kb9sv9 Ben je geïnteresseerd?
Meedoen is heel simpel. Stuur een e-mail naar https://psychchoices.com/blog/2023/06/05/ea4sflk dorpsraad@lamswaarde.com en vermeld daarin je naam, adres én 06-nummer. Wij voegen je dan toe aan de WhatsApp-groep (kan enige tijd over heen gaan i.v.m. het opstarten van de app-groep).

https://www.sidalava.org/pv63tqb856 Heb je geen WhatsApp? Spreek dan af met de buren dat je, indien nodig, door hen geïnformeerd wordt.

https://ibqfabrics.com/sswb0pl

Kijk voor meer informatie over de werking van een WhatsApp-buurtpreventiegroep op: www.wabp.nl

We hopen op veel reacties en dat we zo het dorp veilig kunnen houden.

https://freesurfmagazine.com/2a4d7oe7ls

https://www.bohotravel.org/2023/06/05/8yj1fyv8f Dorpsraad Lamswaarde
dorpsraad@lamswaarde.com