Veiligheid en buurtpreventie

BUURTPREVENTIE-APP
Lamswaarde heeft binnen de bebouwde kom een eigen buurtpreventie-app. Je kan je voor deze app opgeven door een mailtje met je naam, adres én 06-nummer te sturen naar dorpsraad@lamswaarde.com. Je wordt dan door de beheerders zo snel mogelijk toegevoegd in deze What’s app-groep.
De buurtpreventie groep is in principe een stille groep en wordt alleen gebruikt als er iets aan de hand is. Om te zorgen dat e.e. a. in goede banen geleid wordt hebben we regels voor deze groep opgesteld:

 1. De beheerders van de preventiegroep ‘Buurtpreventie Lamswaarde’ beheren de WhatsApp-groep. Dit betekent dat zij deelnemers toelaten tot de groep en bij misbruik uit de groep zullen verwijderen. Ook zullen zij discreet met de ontvangen gegevens omgaan (telefoonnummer, e-mailadres etc.).
 2. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van achttien jaar.
 3. Deelnemers wonen binnen de bebouwde kom van Lamswaarde.
 4. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een officiële melding wordt gedaan.
 5. Ziet u een verdachte situatie, bel dan eerst naar de politie via het Algemene Alarmnummer 112 en meldt het in de WhatsApp-groep. Zo weten andere bewoners dat er al melding van gemaakt is.
 6. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten.
 7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 8. Wees terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.
 9. Vermeld duidelijk in welk gedeelte van de straat (of bij welk huisnummer) de situatie zich voordoet.
 10. Een WhatsApp-groep is een serieuze zaak, en niet voor de gezelligheid. Maak hier dan ook geen misbruik van door het sturen van duimpjes en dergelijke.

Verdachte zaken zijn onder andere:

 • Mensen die meer dan normale belangstelling tonen voor onze huizen, auto’s, fietsen, etc.;
 • Auto’s met personen die zich (langdurig) verdacht ophouden in onze straat/buurt;
 • Collectanten zonder vergunning;
 • Personen die ongevraagd goederen of diensten aanbieden;
 • Hangjongeren en dergelijk;
 • Opzettelijke vernielingen;
 • Eigenlijk alles waardoor wij ons direct onveilig zouden kunnen voelen.

 Gebruik de WhatsApp groep volgens de SAAR afkorting:
S = Signaleer
A = Alarmeer 112 (indien van toepassing)
A = App om je waarneming bekend te maken aan andere bewoners via de groepsalert
R = Reageer, door bijv. naar buiten te gaan en contact te maken met de perso(o)n(en) De bedoeling is natuurlijk dat de plannen van de verdachte perso(o)n(en) worden verstoord. Doe dit alleen als het veilig en dus zonder risico’s is voor jezelf. Maak bijv. een praatje en let goed op hoe de persoon reageert of wat hij/zij doet. Vaak opereren ze in tweetallen: de een zal zich tot jou richten, de ander ‘slaat zijn slag’.

Bericht in de WhatsApp groep:

 • Maak een kort bericht over de verdachte situatie;
 • Zet erin om hoeveel personen het gaat;
 • Waar ze op dat moment zijn;
 • Eventueel het soort auto: merk, kleur en kenteken;
 • Bijzondere kenmerken (Bijv. twee vrouwen met zwarte en rode jas lopen in de straat en kijken uitgebreid naar binnen bij diverse woningen. Zij lopen nu richting de …)
 • Laat elkaar weten of je het Alarmnummer 112 wel of niet hebt gebeld;
 • Maak zo mogelijk een foto of kort filmpje en verstuur dit met het bericht;

Als je een dergelijk bericht ontvangt, reageer meteen en geef zo mogelijk aanvullende informatie. Het kan ook een ‘loos alarm’ zijn. Als je weet wat er speelt, laat dat ook weten, dan is iedereen weer gerust gesteld. Ben je ervan overtuigd dat er geen verdachte situatie meer is, stuur dan ook een berichtje.

IS DE WAARGENOMEN SITUATIE ERNSTIG, BEL DAN METEEN 112!

WhatsApp groep niet gebruiken in de volgende situaties:

 • Iemand uitnodigen om koffie te komen drinken;
 • Hulp vragen voor een klusje in de tuin;
 • Melding: gisteren heb ik geconstateerd dat een verkeersbord is beklad;
 • Aanzetten tot ‘eigen rechter spelen’ met gevaar voor je eigen veiligheid en die van anderen.

Voor gezellige kletspraat en niet dringende dorpszaken verwijzen we u door naar de Nextdoor-app van Lamswaarde en vragen u daar lid te worden (zie hieronder).

In principe is de WhatsApp-groep dus ‘stil’, tenzij er iets aan de hand is in het dorp.

In een WhatsApp-groep kunnen maximaal 256 personen. Voorlopig voegen we daarom maximaal twee personen per huisadres toe aan de groep.

Bent u geïnteresseerd?

Meedoen is heel simpel. Stuur een e-mail naar dorpsraad@lamswaarde.com en vermeld daarin uw naam, adres én 06-nummer. Wij voegen u dan toe aan de WhatsApp-groep (kan enige tijd over heen gaan i.v.m. het opstarten van de app-groep).

Hebt u geen WhatsApp? Spreek dan af met de buren dat u, indien nodig, door hen geïnformeerd wordt.

logowebshop_nl

NEXTDOOR
Voor gezellige kletspraat en niet dringende dorpszaken verwijzen we u door naar de Nextdoor-groep van Lamswaarde en vragen je, net als vele andere dorpsbewoners, daar lid te worden: NextDoor Lamswaarde (klik op de link om u in te schrijven)

Nextdoor is een gratis en besloten buurtapp voor een betere buurt. Je legt gemakkelijk en snel contact met de buren om je heen: zowel online als wanneer je elkaar tegenkomt op straat. Duizenden buurten gebruiken Nextdoor om aan een prettigere, veiligere woonomgeving te werken.

Buurten in heel Nederland gebruiken Nextdoor al om:

 • Een betrouwbare oppas te vinden
 • Tips te vragen voor de beste schilder in de buurt
 • Aandacht te vragen voor een weggelopen of gevonden huisdier
 • Een nieuwe eigenaar te vinden voor een kinderfiets die te klein is geworden
 • Of gewoon om die man uit de straat eindelijk eens met zijn voornaam gedag te zeggen
 • Overige richtlijnen vind je via de rode link in deze zin.

Het doel van Nextdoor is te voorzien in een vertrouwd platform waar buren kunnen samenwerken om een sterkere, veiligere en gelukkigere gemeenschap te bouwen.