Onderwijs

Basisschool de Oostvogel

De Oostvogel is een rooms-katholieke school waar dagelijks zo’n 70 kinderen van 4-12 jaar samenkomen. De school is onderdeel van scholengroep Perspecto. De Oostvogel is de ontmoetingsplaats van kinderen, leerkrachten en ouders waar met elkaar en van elkaar geleerd wordt. Meer informatie over Basisschool De Oostvogel in Lamswaarde vind je op de website van Basisschool De Oostvogel.

Ook is er in het dorp een peuterspeelzaal, genaamd ’t Lammetje. De peuterspeelzaal is te vinden op hetzelfde adres als basisschool de Oostvogel. ’t Lammetje is maandag- en woensdagochtend geopend.
Aanmelden op de peuterspeelzaal kan tijdens de dagen dat de zaal open is tussen 11.00 uur en 11.30 uur. Voor een afspraak kunt u de leidster, juf Lilian, bereiken op de dagen dat de zaal geopend is, op telefoonnummer 0114-690492.