Lamswaarde Bruist

Lamswaarde Bruist is een evenementenstichting die in 2011 in het leven is geroepen om de ‘Lamswjèrse Kermis’ nieuw leven in te blazen. Deze missie is sindsdien zeker geslaagd. De stichting heeft een tweedaags evenement neergezet voor alle (oud-)inwoners van Lamswaarde, omliggende polders en dijken en iedereen die gewoon gjèrn op ons durp komt.

In 2016 is de organisatie van de voorjaarskermis in handen van café de Koning! Voor vragen/opmerkingen kun je terecht bij Dominic en Malissa de Koning

Het bestuur bestaat uit:

  • Lonny de Schrijver-Verbrugge (voorzitter)
  • Edwin Roels (secretaris)
  • Malissa de Koning-Willems (penningmeester)
  • Dominic de Koning
  • Jean-Paul Platjouw
  • Ronald Vink
  • Johny Merckx

Meer informatie vind je op onze Facebookpagina.