Afscheid Wim de Putter

Op 28-3-2017 heeft Wim de Putter zijn laatste les gegeven aan de EHBO-vereniging van Lamswaarde. Wim gaf begin dit jaar aan dat hij zou stoppen als instructeur.

Nog niet gediplomeerd kwam Wim in september 2003 op Lamswaarde. Onder de vleugels van Cor Provoost gaf hij les. In juni 2004 behaalde Wim zijn diploma voor EHBO-instructeur, en vanaf toen was hij degene die alle cursisten in Lamswaarde les gaf. Met veel plezier, gedrevenheid en vakkundigheid heeft hij 14 jaar zijn kennis overgedragen aan nieuwe EHBO’ers.

Voor Wim een beslissing om te stoppen om meer tijd voor zijn gezin te kunnen maken.

Voor de vereniging een uitdaging om een nieuwe instructeur te vinden. Deze is gevonden in Annelies de Waal.

Wij willen Wim heel erg bedanken voor de fijne jaren die wij hebben gehad aan hem als instructeur, en wensen hem heel veel goeds toe. Aan Annelies de taak om vanaf volgend seizoen het niveau voort te zetten!

Op het programma staat de jaarvergadering nog. Deze is op 12-4-2017.
Bekijk hieronder de foto’s.