GELOOF IN KUNST – vrijdagmiddag 16 maart in Lamswaarde

https://curiousasacathy.com/7z70yilcoo Het Sint Franciscuscentrum van het bisdom van Breda organiseert in deze weken van februari en maart een cursus met als titel Geloof in Kunst. Deze cursus wordt gehouden in het Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven. Er nemen aan de cursus een achttiental mensen deel.

https://missourifbla.org/2023/01/31/ecpcglejm7 Onze kerken zijn schatkamers vol grote en kleine kunstschatten, vervaardigd in hout, steen, glas, koper, zilver, goud, – ook in kunstzinnig gemaakt borduurwerk, enz. Al deze voorwerpen spreken een symbooltaal en verwijzen vaak naar Bijbelverhalen, naar verhalen van heiligen, naar geloof in de sacramenten.

Xanax Uk Order Door de cursus Geloof in Kunst proberen we met de deelnemers te kijken en te zoeken naar wat deze kunstwerken betekenen, – waarnaar ze verwijzen, – hoe ze ons tot geloof kunnen inspireren.

https://lvrealty4sale.com/q6awpnjoc Zo spraken we in de afgelopen drie cursusavonden over de betekenis van de Pelikaan, over de voorstelling van het Lam Gods, over Sint Antonius met het kind Jezus, zittend op het boek, – over de H. Laurentius met het rooster, – over de H. Willibrord, patroon van Nederland, die op zijn hand een kerk draagt.

De vierde bijeenkomst houden we in https://concordiadirecto.com/jfmmdkkmbib Lamswaarde, dat een mooie kerk heeft, waar veel is te zien, waar veel is uit te leggen.

Buy Real Xanax Bars

https://comra.org.ar/2023/01/31/3osek4v9a40 De bijeenkomst daar is op https://daccordshirts.com/0m6pa3y vrijdagmiddag 16 maart 2018. Binnenkomst is vanaf 13.30 uur, het programma begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Nadien is er gelegenheid om elkaar nog met een drankje te ontmoeten.

https://www.catraldoylecreative.com/37wgl6k

Buiten de cursisten die aan de hele cursus deelnemen, zijn geïnteresseerden uit Lamswaarde en omgeving van harte welkom. Graag even tevoren opgave bij: Lia van Kessel, jvkessel@zeelandnet.nl

Liquid Alprazolam Online

https://botanicalorganic.com/42lfprhouo Vincent Schoenmakers en Frank van Gerven begeleiden de cursus