!70 jaar EHBO Lamswaarde!

Dit jaar bestaat de EHBO van Lamswaarde 70 jaar en hoort daarmee misschien wel bij een van de oudste verenigingen van het dorp.

In deze afgelopen 70 jaar hebben we heel wat mensen tot EHBO-er opgeleid. Samen met al deze oudleden willen we, met een hapje en een drankje, vieren dat onze EHBO-vereniging 70 jaar bestaat. Het jubileum wordt gevierd op zaterdag 5 oktober tussen 14.00-17.00uur in de Luifel.

Intussen hebben vele oudlden al persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Hoewel we nog veel oude ledenlijsten hebben zijn er ongetwijfeld oudleden waarvan we niet weten dat ze lid zijn geweest. Daarnaast zijn we namen tegen gekomen, waarvan we geen adres hebben kunnen vinden. Iedereen die lid is geweest, ook wie nog geen uitnodiging heeft ontvangen, is uiteraard ook van harte welkom!

In verband met de organisatie willen wij vragen voor 15 september aan te melden. Aanmelden kan bij Greetje van Driessche, edwinvand@zeelandnet.nl of 0114-690683.

 Tevens zijn we nog op zoek naar foto’s en evt. oude EHBO-spullen.