Tag archieven: jaarvergadering

Jaarvergadering Dorpsraad

Beste bewoners van Lamswaarde en omliggende polders en dijken,

Bij deze nodigen we je uit om op maandag 10 oktober a.s. aanwezig te zijn op de openbare jaarvergadering van de dorpsraad van Lamswaarde en omliggende polders en dijken.

De vergadering vindt plaats in café ‘de Koning’ aan de Dreef 6 in Lamswaarde.
Inloop vanaf 19:00, de vergadering start om 19:30.

Voor deze avond heeft de dorpsraad B&W van de gemeente Hulst en Woongoed uitgenodigd en we zijn heel blij dat zij de agenda hebben kunnen vrijmaken om aanwezig te zijn.
B&W geeft ons eerst een update over specifieke zaken voor ons dorp vanuit de gemeente en vervolgens wordt op een interactieve manier ideeën gedeeld.
Woongoed zal ons bijpraten over hun huisvestingsvisie t.a.v. wonen in kleine kernen, de stand van zaken m.b.t. het woningbouwplan in de Achterstraat en de ontwikkelingen in de Dreef. Uiteraard willen we jullie ideeën en suggesties over het wonen en de leefbaarheid van ons dorp ook heel graag horen!

Gezien deze belangrijke agendapunten rekenen we er op dat we veel dorpsgenoten en mensen van de omliggende polders en dijken mogen begroeten, want sámen houden we Lamswaarde en omgeving tot het mooie plekje wat het is.

Voor de voetballiefhebbers…de kwalificatiewedstrijd Nederland – Frankrijk is na afloop van de vergadering live te volgen in café ‘de Koning’!