Tag archieven: werkgroepen

Dorpsraad-themavergadering ‘Veiligheid’

Korte update van de werkzaamheden van de dorpsraad. Verdere invulling van de openbare vergadering heeft als thema ‘Veiligheid’. Een belangrijk thema wat ook in ons dorp zeker speelt. Hoe kunnen we de veiligheid vergroten, kennismaking met onze wijkagente Jacobs en samen kijken hoe we ons veilig(er) kunnen voelen op en om Lamswaarde

Jaarvergadering Dorpsraad

Beste bewoners van Lamswaarde en omliggende polders en dijken,

Bij deze nodigen we je uit om op maandag 10 oktober a.s. aanwezig te zijn op de openbare jaarvergadering van de dorpsraad van Lamswaarde en omliggende polders en dijken.

De vergadering vindt plaats in café ‘de Koning’ aan de Dreef 6 in Lamswaarde.
Inloop vanaf 19:00, de vergadering start om 19:30.

Voor deze avond heeft de dorpsraad B&W van de gemeente Hulst en Woongoed uitgenodigd en we zijn heel blij dat zij de agenda hebben kunnen vrijmaken om aanwezig te zijn.
B&W geeft ons eerst een update over specifieke zaken voor ons dorp vanuit de gemeente en vervolgens wordt op een interactieve manier ideeën gedeeld.
Woongoed zal ons bijpraten over hun huisvestingsvisie t.a.v. wonen in kleine kernen, de stand van zaken m.b.t. het woningbouwplan in de Achterstraat en de ontwikkelingen in de Dreef. Uiteraard willen we jullie ideeën en suggesties over het wonen en de leefbaarheid van ons dorp ook heel graag horen!

Gezien deze belangrijke agendapunten rekenen we er op dat we veel dorpsgenoten en mensen van de omliggende polders en dijken mogen begroeten, want sámen houden we Lamswaarde en omgeving tot het mooie plekje wat het is.

Voor de voetballiefhebbers…de kwalificatiewedstrijd Nederland – Frankrijk is na afloop van de vergadering live te volgen in café ‘de Koning’!

Algemene vergadering Dorpsraad

Beste bewoners van Lamswaarde en omliggende polders en dijken,

Bij deze nodigen we je uit om op maandag 23 mei a.s. aanwezig te zijn op de openbare vergadering van de dorpsraad van Lamswaarde en omliggende polders en dijken.

De vergadering vindt plaats in café ‘de Koning’ aan de Dreef 6 in Lamswaarde.
Inloop vanaf 19:00, de vergadering start om 19:30.

Op deze avond wil de dorpsraad jullie ontmoeten, laten zien waar we mee bezig zijn, onze plannen bekijken en jullie ideeën en suggesties heel graag horen.

We hopen dat we veel dorpsgenoten en mensen van de omliggende polders en dijken mogen begroeten, want sámen maken we Lamswaarde en omgeving tot het mooie plekje wat het is.

 Met vriendelijke groet en tot ziens op de vergadering,

           Dorpsraad Lamswaarde

Algemene vergadering Dorpsraad

Op maandag 18 januari a.s. is de eerste openbare vergadering van de nieuwe dorpsraad.
Op deze avond willen we ons presenteren, laten zien waar we mee bezig zijn en onze plannen bekijken.

We hopen dat we veel dorpsgenoten en mensen van de omliggende polders en dijken mogen begroeten, want sámen maken we Lamswaarde tot het mooie dorp wat het is.

Inloop vanaf 19:00, aanvang om 19:30.