Tag archieven: welkom

Algemene vergadering Dorpsraad

Op maandag 18 januari a.s. is de eerste openbare vergadering van de nieuwe dorpsraad.
Op deze avond willen we ons presenteren, laten zien waar we mee bezig zijn en onze plannen bekijken.

We hopen dat we veel dorpsgenoten en mensen van de omliggende polders en dijken mogen begroeten, want sámen maken we Lamswaarde tot het mooie dorp wat het is.

Inloop vanaf 19:00, aanvang om 19:30.