Tag archieven: bijeenkomst

Dorpsraad-themavergadering ‘Veiligheid’

Korte update van de werkzaamheden van de dorpsraad. Verdere invulling van de openbare vergadering heeft als thema ‘Veiligheid’. Een belangrijk thema wat ook in ons dorp zeker speelt. Hoe kunnen we de veiligheid vergroten, kennismaking met onze wijkagente Jacobs en samen kijken hoe we ons veilig(er) kunnen voelen op en om Lamswaarde

https://www.camaraalbacete.org/4fxn63y6

Startbijeenkomst werkgroep ‘Bloemendorp’

Aanstaande woensdag 2 maart om 20:00 komt de werkgroep ‘Bloemendorp’ bij elkaar in de Petrus & Paulus hoeve. Wil je ook meedenken en -helpen? Dat vinden we heel leuk en je bent dan ook van harte uitgenodigd om aan te sluiten. Tot dan! 

Buy Diazepam 2Mg Tablets

Algemene vergadering Dorpsraad

https://freesurfmagazine.com/msicmro Beste bewoners van Lamswaarde en omliggende polders en dijken,

Buy Soma Online Us Pharmacy

Buy Diazepam Fast Delivery Bij deze nodigen we je uit om op maandag Buy Xanax From Canada 23 mei a.s. aanwezig te zijn op de openbare vergadering van de dorpsraad van Lamswaarde en omliggende polders en dijken.

https://celavoice.org/2023/06/05/tfe9b8kq5

Order Xanax To Canada De vergadering vindt plaats in café ‘de Koning’ aan de Dreef 6 in Lamswaarde. https://celavoice.org/2023/06/05/5dmge7qno Inloop vanaf 19:00, Buy Xanax Xr Online de vergadering start om 19:30.

https://psychchoices.com/blog/2023/06/05/fiv9rg33jue

https://cfpmaresme.org/dphob25nm0n Op deze avond wil de dorpsraad jullie ontmoeten, laten zien waar we mee bezig zijn, onze plannen bekijken en jullie ideeën en suggesties heel graag horen.

https://coenfeba.com/7skndsjfc

https://www.houseoftravelwaco.com/2023/06/05/li4f1qs We hopen dat we veel dorpsgenoten en mensen van de omliggende polders en dijken mogen begroeten, want sámen maken we Lamswaarde en omgeving tot het mooie plekje wat het is.

https://www.monteimport.com/69a0dlw9g5

https://coenfeba.com/pmgwt0k2  Met vriendelijke groet en tot ziens op de vergadering,

https://cellerdelaspic.com/2023/06/05/g15pvd0x1

Buy Diazepam From Uk            Dorpsraad Lamswaarde